Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Lemj par turpmāku Pārtikas karšu izsniegšanas kārtību un krīzes pabalstu piešķiršanu


Lemj par turpmāku Pārtikas karšu izsniegšanas kārtību un krīzes pabalstu piešķiršanu2020.11.30 Komentāri (0) Lemj par turpmāku Pārtikas karšu izsniegšanas kārtību un krīzes pabalstu piešķiršanu

Bauskas novada domes deputāti šodien, 30.novembrī, ārkārtas domes sēdē lēma par vairākiem atbalsta mehānismiem valstī izsludinātās ārkārtējas situācijas laikā.

Tika skatīts jautājums par turpmāku Pārtikas karšu izsniegšanas kārtību Bauskas novada izglītojamajiem. Pieņemtais lēmums paredz, ka turpmāk Pārtikas kartes tiks piešķritas Bauskas novada izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas

Atbalsta grupa, tāpat kā līdz šim, būs 7. - 12.klašu izglītojami, kuri mācās attālināti. Lēmums nosaka, ka Pārtikas kartes 5 EUR vērtībā nedēļā izglītojamie saņems līdz 2020.gada 18.decembrim vai līdz ziemas brīvdienām, ja tās valstī tiks noteiktas pirms 2020.gada 18.decembra.

Pārtikas kartes 5 EUR vērtībā nedēļā tiks nodrošinātas arī 1. - 6.klašu izglītojamajiem, ja jāuzsāk mācības attālināti, jo skola nespēj nodrošināt valstī noteikto prasību - 3m2 uz vienu izglītojamo, kā arī gadījumos, kad noteikta visas klases izglītojamo karantīna. 

Ja klasei noteikta visu izglītojamo karantīna un skolēni karantīnā atrodas 3 un vairāk dienas nedēļā, tad par šo nedēļu pārtikas karte tiek piešķirta. Savukārt, ja izglītojamie attālināti mācās mazāk par trīs dienām nedēļā, pārtikas karte par šo nedēļu piešķirta netiek. 

Par turpmāko pārtikas karšu saņemšanas kārtību aicinām sekot informācijai www.bauska.lv, pašvaldības sociālajā kontā Facebook, kā arī izglītības iestāžu informatīvajos.

 

Ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos Nr.7 „Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtas situācijā ar Covid-19 izplatību”, nosakot, kādā apmērā un uz kādiem nosacījumiem tiek sniegts atbalsts personām/ģimenēm, kas uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku ir deklarētas Bauskas novada administratīvajā teritorijā un no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ Covid 19 ietekmē palikušas bez iztikas līdzekļiem un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Saistošie noteikumi apstiprina krīzes pabalstu 80 euro vienai pilngadīgai personai mēnesī trīs mēnešus pēc kārtass un 100 euro pabalstu nepilngadīgai personai.

Lai pieteiktos pabalstam, pilngadīgai personai jāatbilst sekeojošiem kritērijiem:
1) personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem); 
2) personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem); 
3) persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

 

Trešais sēdē skatāmais jautājums bija par grozījumu izdarīšanu saistošajos noteikumos Nr.18  „Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”. Šie saistošie noteiktumi nav attiecināmi uz ārkārtējās situācijas laiku, bet tiek piemēroti ikdienas apstākļos, tādēļ pieņemtās izmaiņas vēl saskaņojamas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Pieņemto grozījumu mērķis ir nodrošināt pabalstu bezmaksas ēdināšanai, ja  bērns ar invaliditāti  apmeklē citu novadu pirmsskolas izglītības iestādi. Grozījumi nosaka, ka pabalstu bezmaksas ēdināšanai bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs var piešķirt tikai šādos gadījumos:

  • ja atbilstošas izglītības programmas nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes;
  • ja cita novada pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
  • ja izglītības iestāde ir vistuvākā bērna ar invaliditāti dzīvesvietai;
  • ja ir ārstējošā ārsta atzinums, ka bērna ar invaliditāti diagnoze un veselības stāvoklis objektīvi apgrūtina viņa adaptāciju un iekļaušanos vidē un sabiedrībā, citā izglītības iestādē;ja bērna ar invaliditāti veselības uzturēšanai un uzlabošanai bez atbilstošās izglītības programmas saskaņā ar ģimenes ārsta vai rehabilitologa atzinumu ir nepieciešamas papildterapijas, piem. ABA terapija, audiologopēds, Montesori, smilšu terapija, Theraplay utml., kuras nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes.”


Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas