Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības


2015.01.14 Komentāri (0) Lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē 14.janvārī deputāti skatīja vairākus jautājumus saistībā ar saistošajiem noteikumiem sociālajā jomā.

Saistībā ar to, ka izdarīti  grozījumi Bauskas novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, tiek grozīti arī saistošie noteikumi „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejā Sociālā dienesta ierosinājumu par saistošajos noteikumos minēto maznodrošinātās personas ienākumu līmeni no 142,99 eiro uz 150 eiro. Maznodrošinātās personas statuss dod tiesības personai pretendēt uz pašvaldības pabalstiem. Arī neliels maznodrošinātās personas līmeņa pieaugums ietekmē pašvaldības budžetu šajā gadā. Pieaugums plānots apmēram 7000 eiro apmērā.

Tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē deputāti virzīja jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Ierosināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt 50 eiro lielu pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu (papildus valsts noteiktajam 45.53 eiro bērna uzturam un 54.07  par aizbildņa pienākumu veikšanu). Valstī plānotās deinstitucionalizācijas sakarā nepieciešams stiprināt alternatīvās bērnu aprūpes formas. Viena no tām ir aizbildņi. Bauskas novada Bāriņtiesa 74 aizbildņu ģimenēs ir ievietojusi 84 bērnus.

Sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa komitejas sēdē iepazīstināja deputātus ar jauniem saistošajiem noteikumiem par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Šādi saistošie noteikumi pašvaldībā līdz šim nav bijuši. Šis normatīvais akts tapis pamatojoties uz 2014.gada 22.jūlijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kas noteica, ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērna bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestāde, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Deputāti diskutēja par to, ka nepieciešams saistošajos noteikumos iekļaut kontroles mehānismu, kā arī noteikt, ka jauniešiem, kas turpina izglītoties, dzīvokļa pabalsts ir lielāks. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja šī dokumenta virzību tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē.

Deputāti komitejā diskutēja par lēmuma projektu, kas nosaka, ka ar šā gada 1.septembri novada pašvaldības izglītības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” ēdināšana jānodrošina izmantojot ārpakalpojumu. Lēmums tika virzīts tālākai izskatīšanai.

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmuma projektu par 700 eiro piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai „Bauska”” projekta īstenošanai, kurā paredzēts starptautisks sporta pasākums un aktivitātes konkursa „Gada sportists” ietvaros.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas