Piektdiena, 27. Janvāris, 2023. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Lemj par atbalstu nevalstisko organizāciju aktivitātēm un ieguldījumu pilsētvides sakopšanā


Lemj par atbalstu nevalstisko organizāciju aktivitātēm un ieguldījumu pilsētvides sakopšanā2018.03.19 Komentāri (0) Lemj par atbalstu nevalstisko organizāciju aktivitātēm un ieguldījumu pilsētvides sakopšanā

Nodots publiskai apspriešanai  Bauskas novada „Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam”

Šo dokumentu izstrādājusi  SIA „EKODOMA”. Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2018.gada 7.marta līdz 2018.gada 6.aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.martā plkst.18.00 Bauskas novada administrācijā. Ar Enerģētikas rīcības plānu var iepazīties pašvaldības mājas lapā ŠEIT

Brunavā organizēs floristikas nodarbības

No programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” 2018.gada budžeta līdzekļiem tika  atbalstīta biedrības „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā” iniciatīva organizēt „Floristikas radošās nodarbības - meistarklases” Brunavā  un piešķirts līdzfinansējums 625.00 eiro  apmērā.

Iesniegs projektu jaunatnes politikas atbalsta īstenošanai

Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi projekta priekšlikumu „Jaunatnes politikas īstenošana Bauskas novadā”. Projektā paredzēti pasākumi, kas ir tieši saistīti ar ilgtermiņa risinājumu ieviešanu darbā ar jaunatni – apmācību organizēšana jaunatnes lietu speciālistiem un citiem ieinteresētajiem aktīvistiem, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana uz Aizputes un Ventspils pilsētu jauniešu mājām, jauniešu forumu organizēšana darba ar jaunatni pilnveidošanai Bauskas novada pašvaldībā. Deputāti virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu  par  priekšfinansējuma nodrošināšanu  3500 eiro apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā.

Projektu plānots iesniegt jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklāto projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Konkursā tiks atbalstīti līdz 30 pašvaldību projekti. Viena projekta finansējums 3500 eiro.

Lūdz pašvaldības atbalstu dziesmu krājuma izdošanai

Biedrība „Par pozitīvu sabiedrību” pašvaldībai lūgusi līdzfinansēt iniciatīvu „Māras Zelmenes dziesmu krājuma „Runcis kumelītēs” fonogrammu izgatavošana”. Autore piedāvā dziesmu krājumu ar 71 savu dziesmu, kas sakārtotas secībā, kādā tās var izmantot mācību gada ritumā. Mācību grāmata ar CD 1000 eksemplāros paredzēta pirmsskolas, sākumskolas izglītības iestādēm un vokālajiem interešu pulciņiem.  Līdzfinansējums 2371,60 EUR apmērā nepieciešams, lai dziesmu autorei Mārai Zelmenei palīdzētu ierakstīt, producēt un veikt ierakstu pēcapstrādi 28 dziesmām.

Diskusiju rezultātā deputāti virzīja tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā šo priekšlikumu par līdzekļu piešķiršanu.

Piešķir līdzfinansējumu projektam „Dzīvojamās ēkas Rūpniecības ielas 20 gājēju celiņu seguma atjaunošana”

Deputāti lēma piešķirt līdzfinansējumu  1 250,84 eiro apmērā  SIA “VIDES SERVISS”  izstrādātajam projektam „Dzīvojamās ēkas Rūpniecības ielas 20 gājēju celiņu seguma atjaunošana”. Projekta kopējā summa ir  2 298,94 eiro.

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpniecības ielā 20 iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, kā arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas radītu sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

Par SIA „VIDES SERVISS” izstrādāto projektu Bauskas novada administrācijas Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu un tas  atbilst Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.

Komitejā tika izskatīti arī citi jautājumi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas