Svētdiena, 22. Maijs, 2022. Emīlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Laimīgu Jauno gadu!


Laimīgu Jauno gadu!2020.12.30 Komentāri (0) Laimīgu Jauno gadu!

Godātie Bauskas novada iedzīvotāji!

Man ir gods Jūs uzrunāt un šobrīd, ņemot vērā esošo situāciju valstī, uzmundrināt, nomierināt un dot cerību jaunam dzīves cēlienam.

Šis gads ir bijis krāšņs- ziedu pilns pavasarī, bagātu ražu vasarā un saules pielietu zeltainu rudeni, tai pat laikā trauksmains un pārmaiņu pilns, pildot valdības noteikumus negantā Covid-19 vīrusa ierobežošanai.

Ārkārtas situācijas apstākļos Bauskas novada pašvaldība ir turpinājusi darbu un izdarījusi visu iespējamo, lai novada teritorijā nodrošinātu likumos noteikto funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Ir pieņemti domes un administrācijas lēmumi, lai informētu un pasargātu iedzīvotājus, kuriem problēmu pārvarēšana ir apgrūtināta. No pašvaldības budžeta finansiāli tiek atbalstīti sociālajam riskam pakļautie iedzīvotāji. Ar deputātu ierosinājumu un vairākuma atbalstu ir pieņemti lēmumi par izglītojamo apgādāšanu ar pārtikas pakām un pārtikas kartēm brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem visā novada teritorijā, sākot no bērnudārza audzēkņiem līdz 12.klases skolēniem un arī tiem novada bērniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.

Neskatoties uz šī brīža grūtībām, mēs turpinām lepoties, ka dzīvojam Zemgalē, vietā, kas dāsna ar auglīgu zemi un čakliem tās kopējiem- šeit Bauskā. Mēmele un Mūsa kā milzīgi asinsvadi nepārtraukti dzen straumi uz jūru un ieskauj Bausku savā delnā.

Pateicība par ieguldījumu

Vēlos pateikt vislielāko paldies ikvienam Bauskas novada iedzīvotājam, ikvienam darba darītājam , bet jo īpaši izcelt skolotāju Andri Jauntēvu, kurš šogad saņēma pašvaldības augstāko apbalvojumu- „Goda pilsonis”. Savukārt siltus un sirsnīgus sveicienus par pašvaldības apbalvojuma „Mūža ieguldījums” iegūšanu sūtu izcilām skolotājām Mārai Zelmenei un Vijai Cerusai.

Bauskas novads ir varens, pateicoties mūsu iedzīvotājiem, sava darba lietpratējiem un pašaizliedzīgiem veicējiem.

Lepojamies ar paveikto

Mēs varam būt lepni, ka divu upju satecē atrodas Bauskas pils- gadsimtu stabilitātes simbols. Šogad noslēdzās vēl viens atjaunošanas posms- ir apjumts pils lielais tornis, ir sakārtota pieeja un skatu laukumi. Beidzoties vīrusa izplatībai, tornis būs atvērts apmeklētājiem.

Remontdarbi novadā ir turpinājušies visa 2020.gada garumā. Esam daudz paveikšu ceļu un ielu sakārtošanas jomā. Lauku atbalsta dienesta (LAD) projekta ietvaros pabeigti ceļu posmi Mežotnes un Codes pagastā, turpinās darbi Dāviņu pagastā. Daudz darba paveikts pārbūvējot Bauskas pilsētas Mēmeles ielu, kur ir uzlikta pirmā kārta asfalta seguma, sakārtotas gājēju ietves, izveidots apgaismojums, izveidots rotācijas aplis ielas savienojumā ar Skaistkalnes ceļu. Arī Bauskas Valsts ģimnāzija piedzīvojusi patīkamas pārmaiņas. Tagad katrs stāvs vecajā skolā ir ieguvis jaunu seju. Ir pabeigts DI projekts Zaļajā ielā, kur atliek vien ievietot mēbeles un dot iespēju dzīvot jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Liels ieguvums visiem novada iedzīvotājiem ir jaunuzceltā Bauskas sporta halle, kas nupat kā nodota ekspluatācijā un ir gatava uzņemt 820 Bauskas jaunatnes sporta skolas audzēkņus, pieredzējušus sportistus, kā arī sporta veterānus. Diemžēl līdz aktīvai sportošanai vēl jānogaida, tomēr pateicības vārdus un atzinību par šī projekta realizāciju jau tagad ir pelnījusi Bauskas novada dome un administrācijas speciālisti, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa, SIA Selva Būve un SIA L4 darbinieki.

Rail Baltica

Turpinās 2018.gadā uzsāktās sarunas par Rail Baltica dzelzceļa izbūvi. Šobrīd Bauskas novada teritorijā plānotās trases garumā jau tiek veikta ģeodēziskā izpēte un ir sācies projekta sagatavošanas process. Decembra vidū Rail Baltica pārstāvji deva cerību, ka posms „Bauska – Rīgas lidosta” būs viens no pirmajiem, kurā sāksies būvniecība, lai jau 2026.gadā varētu uzsākt pasažieru pārvadāšanu. Kopīgiem spēkiem esam spējuši pārliecināt dzelzceļa projekta autorus par stacijas vietas nepieciešamību un pieturas izveidi Bauskā.

Darbs turpinās

Neskatoties uz jau paveikto, ir virkne iesāktu projektu, kuru realizēšana turpināsies arī nākamgad. Kā viena no būtiskākajām nākamā gada iezīmēm būs valdības uzsāktais kurss par Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu apvienošanos. Jau šī gada nogalē kopīgi izveidotājā Finanšu komisijā ir izskatīti un atbalstīti mūsu un kaimiņu novadu domju pieņemtie lēmumi. Komisija lēmusi atbalstīt Liepu un Lauku ielas atjaunošanas projektu Īslīces pagasta „Rītausmās”, Pilskalna ielas rekonstrukcijas projektu, kā arī remontdarbus Zemgaļu un Lauku ielā Bauskā.

Pieņemti lēmumi atbalstīt SIA Bauskas ūdens ES līdzfinansēto projektu „Bauskas ūdenssaimniecības attīstīšanas III kārta” un Lauku atbalsta dienesta (LAD) projekta ietvaros veikt grants ceļu attīstīšanu Dāviņu pagastā.

Turpināsies darbs pie efektīva pārvaldības modeļa izveides un tā izstrādes, pie attīstības un plānošanas dokumentu sagatavošanas un administratīvās struktūras modeļa ieviešanas.

Nākamais gads būs bagāts ar jaunām iespējām un izaicinājumiem. Pārmaiņas jaunajā novadā var skart ikkatru no mums, tāpēc ir svarīgi jau tagad iztēloties savu novadu, tādu, kādu vēlaties to redzēt nākotnē. Mēs pašvaldībā strādājam Jums, iedzīvotājiem, tāpēc aicinu visus uz sadarbību. Ikviens iedzīvotājs ir gaidīts uz sarunu klātienē vai kā šobrīd- attālināti, jo, lai ko mainītu, sākumā jābūt ierosinājumiem un priekšlikumiem, kas vēlāk rezultējas  paveiktos darbos.

Lai top!

Būsim lepni par vietu, kurā dzīvojam, godāsim un augstā cieņā turēsim mūsu kopīgo Bauskas novadu!

Ticēsim labajam, ticēsim Laimei un atradīsim vienmēr laiku, lai zināšanas būtu mūsu augstākā vērtība.

Lai katrā ģimenē Jaunajā gadā ir PRIEKS, LAIME, MĪLESTĪBA, SATĪCĪBA un VESELĪBA!

Gods kalpot Bauskas novadam un Latvijas valstij.

Laimīgu Jauno gadu!

 

Arnolds Jātnieks
Bauskas novada priekšsēdētājs


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas