Svētdiena, 16. Janvāris, 2022. Lida, Lidija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Labklājības ministrijas pārstāvji iepazīst pansionāta “Derpele” esošo un iecerēto mājvietu


Labklājības ministrijas pārstāvji iepazīst pansionāta “Derpele” esošo un iecerēto mājvietu2017.02.08 Komentāri (0) Labklājības ministrijas pārstāvji iepazīst pansionāta “Derpele” esošo un iecerēto mājvietu

Aizvadītajā nedēļā Bauskas novada domē pulcējās deputāti, administrācijas darbinieki, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, vispārējā tipa pansionāta “Derpele” pārstāvji, lai kopā ar Labklājības ministrijas (LM) pārstāvjiem pārrunātu Deinstitucionalizācijas (DI) ieviešanu Bauskas novadā.

LM rīcībā esošie dati liecina, ka pašlaik no visiem sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmējiem vidēji 83% tos saņem institūcijā. Alternatīvos sociālos pakalpojumus saņem tikai 17% cilvēku. Tāpat LM ir izvērtējusi citu valstu pieredzi un secinājusi, ka liela apjoma finansiālie ieguldījumi valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) kvalitātē rada tikai nelielus uzlabojumus katra klienta dzīves kvalitātē. Savukārt ar līdzvērtīgiem finansiālajiem ieguldījumiem sabiedrībā balstītos pakalpojumos var sasniegt daudz labāku rezultātu klientam.

Tāpēc Latvijā tiek mainīta pieeja sociālo pakalpojumu attīstībā. DI ir pāreja no aprūpes institūcijās uz sabiedrībā balstītiem, pēctecīgiem un klienta individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem, kurus nākamajos sešos gados plānots valstī attīstīt, kopumā tam izlietojot 47 209 260 eiro no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 44 441 977 eiro no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF).

Lai arī Zemgales iedzīvotājiem būtu pieejami sabiedrībā balstīt pakalpojumi, Zemgales plānošanas reģions ir izstrādājis un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir atbalstījusi projektu “Atver sirdi Zemgalē!”. Bauskas novada pašvaldība ir viena no projekta sadarbības partnerēm. Projekta realizācijas laiks plānots no 2016. līdz 2022.gadam, un tā realizācijai reģionā tiks izlietoti 5 709 424 eiro no ESF. Projekta mērķis ir palielināt Zemgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs skaidro, ka DI plāna izstrāde Zemgales plānošanas reģionā sākās 2016.gada decembrī, savukārt pārējie plānošanas reģioni DI plānu un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi uzsāks 2017.gada februārī – martā.

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAF projektu ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

1)Būvniecību pamatojošās dokumentācijas izstrāde;

2)Nekustamā īpašuma iegāde (10% no projekta kopējām izmaksām);

3)Jaunu būvju būvniecība, esošu būvju pārbūve vai atjaunošana;

4)Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;

5)Projekta informācijas un publicitātes pasākumi;

6)Projekta vadība un īstenošana.

 

ERAF izmaksu plānošana un attiecināmība:

1)Būvniecību pamatojošās dokumentācijas izstrādes izmaksas – attiecināmas no 01.01.2017.

2)Pārējās projekta izmaksas – attiecināmas no dienas, kad plānošanas reģionu DI plāni ir apstiprināti Labklājības ministrijas izveidotajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē. 

Bauskas novads DI kontekstā

Pašlaik norit projekta mērķgrupas individuālo vajadzību novērtēšana. Projektā pieteikušās 39 personas ar garīga rakstura traucējumiem. 19 personas ir izvērtētas, divas no tām uzturas aprūpes centrā.

Izvērtētajām personām, piesaistot DI projekta iespējas, ir nepieciešami dienas aprūpes centri (18 personām), grupu dzīvokļi (6 personām), sociālais dzīvoklis (1 personai), sociālais mentors (6 personām), ergoterapeits (3 personām), pastāvīgs darbs (5 personām), socializētās darbnīcas (2 personām), psihiatrs (2 personām), narkologs (2 personām).

Pašreiz Bauskas novadā ir labas iestrādes ar jauniešiem, kuri apmeklē iknedēļas nodarbības Sociālajā dienesta Higiēnas centra telpās. Ar viņiem strādā sociālais darbinieks, ergoterapeits, sociālais rehabilitētājs un aprūpētājs, tāpat brīvprātīgie aktīvisti, kuri bērniem un jauniešiem māca attīstošās spēles.

DI procesa izvērtējumā atklājas, ka šīm personām visvairāk ir nepieciešams dienas centrs un grupu dzīvokļi. Dienas centram jau ir izveidota piemērota infrastruktūra – pansionāta “Derpele” muižas ēka. 2017. gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu telpu pārbūvei un atjaunošanas darbiem. Savukārt grupu dzīvokļus varētu iekārtot Īslīces pagastā, kur pašlaik atrodas pansionāta “Derpele” filiāle.

LM speciālisti Bauskas vizītes laikā apsekoja gan pansionāta “Derpele” muižas ēku Codes pagastā, gan Mežotnes internātpamatskolas telpas, kur plānots visu trīs pansionāta “Derpele” filiāļu iedzīvotājiem izveidot jaunu mājvietu.

Bauskas novadā DI projekta izvērtēšanai pieteikti 26 Bauskas novada bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Pagaidām ir izstrādāti individuālie plāni trim bērniem. Šiem bērniem nepieciešamas audžuģimenes, psihoterapija, smilšu terapija, kanisterapija, ūdens terapija, fizioterapija un ārstnieciskā terapija.

Novadā jau pašlaik aktīvi darbojas sabiedriskā organizācija “Ābulis”, kurā apvienojušies vecāki, kas audzina bērnus ar invaliditāti, ir pieejams asistenta pakalpojums, novadā atrodas Pamūšas speciālā internātpamatskola un novada teritorijā – speciālā pirmskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”, kā arī tiek piešķirts pabalsts medicīniskajai rehabilitācijai. Tomēr pakalpojumu klāstu nepieciešams papildināt ar Montesori kabineta izveidi dienas centrā un pieskatīšanas, uzraudzības pakalpojumu.

Pašlaik Bauskas novadā ir desmit audžuģimenes – septiņas no tām aktīvas, bet trīs pašlaik nevar atļauties uzņemt papildu bērnus. Bauskas novadam ir vēlme palīdzēt ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, piedāvājot profesionālu audžuģimeņu pakalpojumus, attīstot viesģimeņu kustību, kur audžuģimenes sniedz atbalstu jaunajām ģimenēm, un veidojot jaunu infrastruktūru – ģimenes mājas līdzīgas kā SOS bērnu ciematā.

Labklājības ministrijas prezentācija “DI ESF projektu ieviešanas progress”

Zane Gorškova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas