Ceturtdiena, 27. Janvāris, 2022. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Labklājības ministrija strādā pie izmaiņām sociālās palīdzības sistēmā


Labklājības ministrija strādā pie izmaiņām sociālās palīdzības sistēmā2014.06.03 Komentāri (0) Labklājības ministrija strādā pie izmaiņām sociālās palīdzības sistēmā

Labklājības ministrija (LM) atbalsta Eiropas Komisijas (EK) izteiktos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām sociālās palīdzības sistēmā, nodrošinot atbilstošākus pabalstus iedzīvotājiem, lielāku uzsvaru liekot uz sociālajiem pakalpojumiem un cilvēku aktivizēšanu, kā arī uzlabojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumu mērķēšanu un pārklājumu.

Minētos priekšlikumus EK izteica Eiropas Savienības (ES) padomes rekomendāciju projektā, kas publiskots pirmdien, 2.jūnijā. Ar rekomendāciju projektu var iepazīties http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

„Labklājības ministrija pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas izteiktos priekšlikumus. Tie apliecina, ka mūsu uzsāktais kurss uz pārmaiņām ir pareizs. Vienlaikus jāuzsver, ka šis process nenorit tik ātri, kā gribētos, jo tajā ir iesaistīti vairāku nozaru pārstāvji. Turklāt izmaiņas lielākoties ir saistītas ar papildu budžeta līdzekļu piesaistīšanu, kas patlaban ir ļoti ierobežota,” skaidro LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme. 

Runājot par sociālo pakalpojumu attīstību Latvijā, pērn ir apstiprinātas Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam. Pamatnostādnēs noteikto pasākumu ieviešana sekmēs Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktā īstenošanu. Tieši investīcijas cilvēkkapitālā ir prioritārs ilgtermiņa uzdevums, lai nodrošinātu visa potenciālā cilvēkresursa, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, līdzdalību darba tirgū, uzlabotu veselības, sociālās aprūpes un sociālās drošības, kā arī mūžizglītības sistēmu pakalpojumus un efektivitāti.

Tāpat Labklājības ministrijā turpinās darbs pie minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas izstrādes. Lai noteiktu atbilstošu minimālo ienākumu, kombinējot valsts un pašvaldību sniegto atbalstu, kā arī ņemot vērā nodokļu sistēmu, paredzēts noteikt vienotu un pamatotu minimālā ienākuma līmeni. Tas būtu pamats, uz kuru balstīt turpmākā atbalsta noteikšanu iedzīvotājiem. Tādējādi sociālās palīdzības sistēma būtu mērķēta un sabalansēta. Plānots, ka koncepciju valdība varētu izskatīt augusta beigās. 

Vienlaikus LM uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt līdzsvaru starp cilvēka paša centieniem risināt bezdarba situāciju un sniegtā atbalsta apjomu, lai saglabātu un veicinātu motivāciju atgriezties darba tirgū. LM strādā pie citu ES valstu labās prakses pārņemšanas bezdarbnieku aktivizācijas jomā, tajā skaitā ieviešot darba meklēšanas atbalsta pasākumus un bezdarbnieku profilēšanas sistēmu, kā arī uzlabojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus. 

LM ar pašvaldībām turpinās arī diskusijas par turpmāko rīcību attiecībā uz garantētā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanu. Jāņem vērā, ka krīzes laikā Sociālās drošības tīkla ietvaros valsts līdzfinansēja GMI pabalsta un dzīvokļa pabalstu izmaksu, kas ir devis būtisku atspaidu pašvaldībām laikā, kad ievērojamam skaitam iedzīvotāju bija nepieciešama palīdzība. Šobrīd pašvaldībām izmaksas sociālajai palīdzībai jāsedz no saviem līdzekļiem, bet situācija un iespējas dažādās pašvaldībās ir atšķirīgas. 

Savukārt, lai motivētu trūcīgos cilvēkus iesaistīties darba tirgū un pieņemt darba piedāvājumu, LM ierosina pirmos 4 mēnešus ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanā, neņemt vērā darba algu līdz minimālās darba algas apmēram. Papildus LM rosina, izvērtējot materiālo stāvokli personai, kura pretendē uz trūcīgas personas statusu, neņemt vērā atsevišķus specifiskiem mērķiem paredzētus ienākumus: piemēram, ģimenes valsts pabalstu.

 

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas