Otrdiena, 27. Septembris, 2022. Ādolfs, Ilgonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Konkursā „Sieviete arhitektūrā, dizainā, būvniecībā” nominācijas veicināšanas balvu iegūst Bauskas novada pašvaldības speciāliste Ilze Tijone


Konkursā „Sieviete arhitektūrā, dizainā, būvniecībā” nominācijas veicināšanas balvu iegūst Bauskas novada pašvaldības speciāliste Ilze Tijone2017.05.19 Komentāri (0) Konkursā „Sieviete arhitektūrā, dizainā, būvniecībā” nominācijas veicināšanas balvu iegūst Bauskas novada pašvaldības speciāliste Ilze Tijone

Pirmo reizi Latvijā tika organizēts konkurss „Sieviete arhitektūrā, dizainā, būvniecībā”. Konkursa organizators ir biedrība “Building Design and Construction Council” Konkursa mērķis un misija ir popularizēt sabiedriski aktīvas sievietes, izcilas profesionāles, kuras sniegušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un būvniecības procesos savā valstī vai ārpus tās un piedalījušās pilsētu, ēku vai dizaina tapšanas procesu realizēšanā, veicināšanā vai pasūtīšanā. Konkursam ir 6 nominācijas: Sieviete – arhitektūras pasūtītāja vai pasūtīšanas veicinātāja; Sieviete – būvniecības pasūtītāja vai pasūtīšanas veicinātāja; Sieviete – dizaina pasūtītāja vai pasūtīšanas veicinātāja; Sieviete – arhitekte; Sieviete – būvniece; Sieviete – dizainere.

No Bauskas novada pašvaldības nominācijai „Sieviete būvniecības veicinātāja” konkursam tika pieteikta Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone.

18.maijā konkursa noslēguma pasākumā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Ilzei Tijonei tika pasniegta veicināšanas balva nominācijā „Sieviete – būvniecības virzītāja”.

No pieteikuma konkursam:

„Ilze ir baušķeniece un viņas saknes Bauskā noteikti ir par pamatu tam, ar kādu entuziasmu un aizrautību Ilze iesaistās procesos, kas saistīti ar Bauskas novada attīstību un izaugsmi. Būdama īstena Bauskas novada patriote, viņa nekad nežēlo savu laiku kopējā mērķa sasniegšanai. Ilze absolvējusi Bauskas 1.vidusskolu, studējusi Latvijas Universitātē iegūstot ķīmijas maģistra grādu, Rīgas Tehniskajā universitātes Rīgas Biznesa skolā iegūts maģistra diploms uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. Gadu gaitā vērtīgas zināšanas uzkrātas apmeklējot dažādus tālākizglītības pasākumus. Nenovērtējamu pienesumu Ilzes profesionalitātē sniegusi arī viņas darba pieredze. Savas darba gaitas Ilze uzsāka toreizējā AS SKF, dārzeņu un dzērienu rūpnīcā kā laboratorijas vadītāja. Pēc tam darba gaitas viņu uz ilgāku laiku aizvedušas prom no Bauskas novada. Ilze bijusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta veicināšanas departamenta vietniece, projektu vadītāja, vairāki darba gadi pavadīti Somijas vēstniecībā, strādājot par tirdzniecības centra vadītāju, vecāko konsultanti, padomnieci ekonomiskajos jautājumos. Studiju un tālākizglītības procesā, kā arī darba pieredzē gūtās zināšanas un prasmes Ilze nu jau desmit gadus pielieto, lai veicinātu Bauskas novada attīstību.  Darbu pašvaldībā viņa uzsāka 2007.gadā Bauskas pilsētas domē kā starptautisko projektu vadītāja, padomniece investīciju un ES finansēšanas jautājumos. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā Ilze darbu turpināja nu jau Bauskas novada pašvaldībā kā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

Ilzes darba gaitu sākums Bauskas novadā zīmīgi sakrīt ar laiku, kad Latvijā sāk ieplūst ES struktūrfondu līdzekļi. Tie paver plašas un daudzveidīgas iespējas teritoriju attīstībai un šajā procesā Ilzes ieguldījums šo gadu gaitā bijis nenovērtējams. Struktūrfondu līdzekļu piesaistē Bauskas novads ir viens no vadošajiem novadiem Zemgales plānošanas reģionā un šis sasniegums neapšaubāmi ir I.Tijones nopelns. Lai piesaistītu ārējo līdzfinansējumu nepieciešams ne vien precīzi un akurāti sagatavot projekta pieteikumu, vairāk par tehnisku precizitāti, šeit nepieciešama intuīcija un talants, lai saprastu kā uz papīra uzlikt pašvaldības kopīgās vajadzības, padarot tās nozīmīgas ar pašvaldību nesaistītiem cilvēkiem – finansējuma piešķīrējiem. Daudzskaitlīgie projektu pieteikumi, kurus I.Tijone un viņas komanda sagatavojuši šo gadu gaitā vainagojušies ar daudziem veiksmīgi īstenotiem pasākumiem, kas neapšaubāmi veicinājuši novada attīstību. Vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas – 2009.gadā - Bauskā īstenots projekts „Uzvaras ielas rekonstrukcija no Brīvības bulvāra līdz Baznīcas ielai Bauskas pilsētā”. Šis ir viens no pirmajiem Ilzes izlolotajiem infrastruktūras projektiem, kura mērķis bija radīt komfortablu un drošu satiksmi Bauskas pilsētā, rekonstruējot Uzvaras ielu valsts 1.šķiras autoceļa P103 Dobele-Bauska maršrutā, kas pievienojas valsts galvenajam autoceļam A7 (Via Baltica). Projektā paredzamās darbības bija tranzītielas rekonstrukcija. Izstrādātais tehniskais projekts paredzēja Uzvaras ielas posma rekonstrukcija 490m garumā, tai skaitā, seguma rekonstrukciju 478 m garumā, ietvju rekonstrukciju, izbūvējot apvienotu gājēju un velosipēdistu celiņu, kā arī sakārtot krustojumus ar šķērsojošām ielām. Projekta kopējais finansējums bija gandrīz 670 000 eiro.

Bauskas vecpilsētas centrā slejas Bauskas lepnums – atjaunotais Bauskas rātsnams. Arī šī projekta īstenošanā galvenie nopelni ir tieši I.Tijonei. Ideja par senā rātsnama rekonstrukciju gaisā virmoja jau daudzus gadus pirms radās iespēja šo projektu īstenot, taču netika rasts nepieciešamais finansējuma avots projekta realizācijai. Pateicoties I.Tijones radošajai pieejai tapa projekta pieteikums „Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”. Šī projekta ietvaros tad arī izdevās piesaistīt finansējumu, kurš tika izmantots, lai atjaunotu Bauskas rātsnamu tā vēsturiskajā veidolā, kā arī iekārtotu tajā Tūrisma informācijas centru. Rātsnama atjaunošanā unikāls bija kā pats ēkas atjaunošanas process, tā interjera projekta izstrāde un iekārtošana. Šobrīd Bauskas rātsnams ir ne vien lielisks akcents senajai Bauskas vecpilsētai un nozīmīgs tūrisma objekts, bet arī  iecienīta laulību vieta pāriem no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Kā nodaļas vadītāja Ilze vada tikai daļu no projektiem, tomēr par viņas nopelnu var uzskatīt ikvienu projektu, kas īstenots Attīstības un plānošanas nodaļas vadībā. Pašvaldībā ir svarīgi ne vien rasts projektu idejas, bet prast par to pārliecināt domes deputātus. Ilze lieliski spēj argumentēt viedokli par viena vai cita projekta nepieciešamību, viņai piemīt izteikti startēģiska domāšana, kas ne vienu vien projektu, kurš sākotnēji negūst deputātu atbalstu, tomēr ļauj  novest līdz īstenošanai. Ilze ir arī lielisks nodaļas vadītājs, kas ne vien profesionāli spēj izvēlēties darbiniekus, tādejādi veidojot ļoti spēcīgu komandu, bet arī prasmīgi motivē viņus aktīvai rīcībai. Ilzes nerimstošais radošais spars un fantastiskās darba spējas ir kā paraugs ikvienam darbiniekam un nevilšus veicina vēlmi līdzināties un mērķtiecīgi iet uz rezultātu.

Ilzes Tijones vadībā Bauskas novada pašvaldībā sagatavoti un īstenoti vairāki vērienīgi infrastruktūras attīstības projekti:

– „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”;

– „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana/ Business library”;

– „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”

– „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 2. kārta”;

– „Bauskas pils - sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta - atjaunošanas II kārta”;

– „Tranzītielas sakārtošana Bauskā”

–  „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”

–  „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai".

Arī jaunais plānošanas periods uzsācies vērienīgi – jau apstiprināti vairāki projektu pieteikumi, vairāki infrastruktūras rekonstrukcijas projekti atrodas izvērtēšanā. Ieguldot daudzus miljonus eiro, plānots īstenot vērienīgus ielu un ceļu pārbūves projektus, izglītības iestāžu rekonstrukcijas u.c. veida infrastruktūras objektu projektus.

Līdztekus projektu īstenošanai I.Tijone ir arī lielisks plānotājs. Viņas prasme stratēģiski un ar ilgtspēju raudzīties uz lietām ir nenovērtējams ieguvums virzot svarīgu lēmumu pieņemšanu. Pateicoties precīzi sagatavotiem stratēģiskās plānošanas dokumentiem, Bauskā beidzot uzsākta ilgi gaidītā peldbaseina būvniecība, 2016.gadā izbūvēts gājēju un velobraucēju celiņš no Bauskas uz Rītausmu ciemu, tapis jauns gājēju tilts pār Mūsas upi, kurš ar 1.godalgu novērtēts konkursā „Latvijas būvniecības gada balva 2016” nominācijā „Jauna inženierbūve”.

Bauskas novada pašvaldība ļoti lepojas, ka tās komandā strādā šādi cilvēki, kas ne vien spēj, bet arī vēlas darīt maksimāli daudz sava novada attīstībai. Šādu gudru, uzņēmīgu, talantīgu cilvēku esamība komandas rindās ir nenovērtējams ieguvums. Ilze ir fantastisks cilvēks, kurš savu neizsīkstošo darba spēju dēļ ir arī ļoti prasīgs pret saviem kolēģiem, taču tajā pat laikā, lai cik arī nebūtu noslogota uz aizņemta, nekad neatteiks savu padomu un palīdzību”.

Katrā nominācijā tika piešķirta 1 galvenā godalga – individuāli, saskaņā ar organizatoru pasūtījumu radīta balva un dizaina ikona no salona “INSPIRA”, kopumā tiek piešķirtas sešas galvenās balvas.

Konkursam iesniegtos darbus vērtēja šāda žūrija: M.Bondars, politiķis, O.Burovs, RDĪD direktors, P.Druķis, BVKB vadītājs, A.Līdaks RDMV direktors, A.Leitēns, būvuzņēmējs, „Velve”, A.Ločmelis, RTU rektora vietnieks, A.Martinsons, arhitekts, “Xcelsior”, M.Martinsons, uzņēmējs, G.Panteļejevs, tēlnieks, LMA, V.Rozenbergs, nekustamo īpašumu attīstītājs, “BALTIC SOTHEBY S International Realty ”, R.Trautmanis, būvniecības projektu vadītājs, A.Gridņevs, būvuzņēmējs, “Tilts” būvniecības departamenta vadītājs.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas