Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Konkurences padome uzdod “mājas darbus” Bauskas novada pašvaldībai tirgus situācijas uzlabošanai zobārstniecības jomā novadā.


Konkurences padome uzdod “mājas darbus” Bauskas novada pašvaldībai tirgus situācijas uzlabošanai zobārstniecības jomā novadā.2018.11.23 Komentāri (0) Konkurences padome uzdod “mājas darbus” Bauskas novada pašvaldībai tirgus situācijas uzlabošanai zobārstniecības jomā novadā.

22.novembrī uz kopīgo tikšanos Bauskas novada domē bija ieradušies Konkurences padomes pārstāvji, Veselības ministrijas pārstāvis un Latvijas Zobārstniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Andis Paeglīti, pašvaldības pārstāvji, Bauskas novada domes deputāti, SIA “Zemgales mutes veselības centrs” un SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekles un privātie zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji.  Tikšanās iniciators bija Bauskas novada pašvaldība un tās mērķis - pārrunāt iespējamos konkurences pārkāpumus zobārstniecības nozarē Bauskas novadā.

Konkurences padome situāciju Bauskas novadā izvērtēja pēc SIA “Indent" īpašnieka I.Blažēvica ierosinājuma, kura uzņēmums Bauskā sniedz zobārstniecības pakalpojumus pieaugušajiem. Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitālsabiedrība SIA “Zemgales mutes veselības centrs” (turpmāk ZMVC), kuram ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk NVD) par zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu bērniem. ZMVC šobrīd apkalpo 81% Bauskas novada mazo pacientu. No kopējās pakalpojuma summas, kuru noteikusi Valsts, tā pakalpojuma sniedzējam šobrīd maksā 61%, savukārt radušos starpību no budžeta līdzekļiem kapitālsabiedrībai sedz Bauskas novada pašvaldība. ŠI gada pirmajos 9 mēnešos pašvaldības līdzfinansējums ZMVC sastādījis 9468,67 eiro, kuru pašvaldība ZMVC piešķīrusi pēc pakalpojuma sniegšanas un piestādīto atskaišu saņemšanas. Atskaitēs detalizēti atspoguļots apkalpoto mazo pacientu skaits un veiktās manipulācijas.  Līdzās bērnu zobārstniecībai ZMVC piedāvā zobārstniecības maksas pakalpojumus arī pieaugušajiem un tieši šis apstāklis ir kļuvis par galveno strīdus ābolu. Privātās zobārstniecības īpašnieks I.Blažēvics uzskata, ka šādā veidā, pašvaldības atbalstītā kapitālsabiedrība rada negodīgas konkurences apstākļus pieaugušo zobārstniecības pakalpojumu tirgū un uzsver, ka ZMVC būtu jānodarbojas tikai ar bērnu zobārstniecību.

Sarunas ievadā SIA “Bauskas slimnīca”  valdes locekle un arī pārstāvis pašvaldības sadarbībai ar NVD Mirdza Brazovska iepazīstināja klātesošos ar situāciju, kāpēc vispār tika izveidots ZMVC. “1996.gadā skolās likvidēja zobārstniecības kabinetus un bija svarīgi, lai kāds pārņemtu un saglabātu valsts sniegto pakalpojumu kā pilsētās, tā laukos. Tas radīja ļoti lielas problēmas. 2006./2007.gadā tika izveidots ZMVC, kas savā pārziņā pārņēma bērnu zobārstniecību Bauska novadā un, tikai pateicoties tam, mums joprojām ir iespēja nodrošināt bērniem savlaicīgu iespēju saņemt zobārstniecības pakalpojumus,” stāstīja M.Brazovska. Viņas teikto apliecināja arī A. Paeglītis: “Vispirms gribu sacīt paldies Bauskas novada pašvaldībai, jo šī, būtībā, ir vienīgā vieta Latvijā, kurā situācija bērnu zobārstniecībā vēl ir labā stāvoklī. Lielākas vai mazākas problēmas mums ir visur.” To apliecināja arī klātesošā Bauskas novada deputāte Aivija Kursīte: “Vakar zvanīju uz Stomatoloģijas institūtu, kur noskaidroju, ka rinda uz bērnu zobārstniecības pakalpojuma saņemšanu ir divi gadi”.  Bauskas novadā bērniem, kuriem nepieciešamas tikt pie zobārsta rindā jāgaida aptuveni mēnesi. A.Paeglītis uzsvēra, ka tā NVD izpratnē ir normāla situācija zobārstniecībā attiecībā uz plānveida pakalpojumu sniegšanu. Jāpiebilst gan, ka akūtos gadījumos, kad zobiņš apsāpējies negaidīti, ZMVC ir pretimnākošs un savu iespēju robežās mēģina nodrošināt iespējami drīzāku pakalpojuma saņemšanu.

ZMVC valdes locekle Mirdza Lazda norādīja, ka pašvaldības piešķirtie līdzekļi nekādā veidā neietekmē cenas veidošanos pieaugušajiem, tādejādi radot iespēju cenu mākslīgi samazināt. “Pašvaldības piešķirtā nauda pilnībā tiek novirzīta ārstu atalgojumam, lai motivētu viņus vispār uzņemties sniegt bērnu zobārstniecības pakalpojumus. Maksas pakalpojumi pieaugušajiem nepieciešami tieši to pašu iemeslu dēļ, kādēļ strādā privātuzņēmējs – iestādei ir jāattīstās, jāiegādājas jaunas iekārtas kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanai, jo arī bezmaksas mazais pacients ir pelnījis kvalitatīva pakalpojuma saņemšanu. Par valsts un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem tas nebūtu iespējams. Arī M.Brazovska norādīja, ka SIA “Bauskas slimnīca” tieši tā pat kā jebkura valsts ārstniecības iestāde sniedz maksas pakalpojumus. “Valsts piešķirtās kvotas bezmaksas pacientu ārstēšanai ir nepietiekamas, iestādes budžetā veidojas iztrūkums. Lai to nosegtu, slimnīcas piedāvā maksas pakalpojumus. Šeit nav runa par peļņu tradicionālā izpratnē, tie ir ienākumi, kurus novirzām iestādes attīstībai,” skaidroja M.Brazovska. Arī maksas pakalpojumu cenas ZMVC nav būtiski atšķirīgas. “Ja ZMVC sniegtu zobārstniecības pakalpojumus tikai mazajiem pacientiem, par iestādes attīstību vispār nevarētu runāt, bet mazais pacients taču ir pelnījis, lai viņu ārstētu ar kvalitatīvām ierīcēm,” sacīja M.Lazda.

Konkurences padomes pārstāvji atzina, ka situācija nav viennozīmīga. Šāds pašvaldības atbalsts kapitālsabiedrībai, protams, rada bažas par godīgas konkurences apstākļu apdraudējumu. “Mēs nerunājam – būt vai nebūt ZMVC. Redzot rādītājus, ir signāli, ka bērnu zobārstniecībā Bauskas novadā ir tirgus nepilnība. Nebūtu prātīgi likvidēt ZMVC bez pārliecības, ka novadā patiešām būs pakalpojuma sniedzēji, kas spēs nodrošināt savlaicīgus zobārstniecības pakalpojumus bērniem. Risinājums būtu sekojošs – pašvaldībai būtu jānodrošina līdzvērtīgs atbalsts arī tiem privātajiem zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir un būs gatavi slēgt līgumu ar NVD par zobārstniecības pakalpojuma nodrošināšanu bērniem. Tāpat būtu jāizvērtē pieaugušo zobārstniecības pakalpojumu apmērs ZMVC,“ KP viedokli pauda padomniece konkurences politikas jomā Dita Dzērviniece. Tāpat viņa norādīja, ka būtu jāizvērtē apstākļi kādos veidojas zobārstniecības cenas ZMVC. Vai tiek ņemtas vērā visas tās pašas komponentes, kas sastāda pakalpojuma cenu privātajam pakalpojuma sniedzējam. Vienīgā atšķirība drīkstētu būt peļņas nepieciešamība, kas privātajā sektorā, protams, ir izteiktāka nekā valsts un pašvaldību sektorā. A Paeglīti norādīja, ka ZMVC gluži tāpat kā jebkurš uzņēmējs maksā visus maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, iegulda savus līdzekļus iestādes attīstībā un maksas pakalpojuma cenas pieaugušajiem veidošanos nekādi neietekmē pašvaldības atbalsts bērnu zobārstniecībai. Par to liecina arī salīdzinoši nelielā cenu atšķirība ZMVC un privātajās zobārstniecībās, ko varētu sastādīt tieši vēlme pēc lielākas peļņas, kas ir normāla parādība privātajā sektorā. D.Dzērviniece uzsvēra - pēc tam, kad pašvaldība uzsāks līdzfinansējuma piešķiršanu arī privātā sektora dalībniekiem, regulāri būtu jāveic tirgus izvērtēšana, kas ļautu secināt vai tirgus ārstē pats sevi un situācija uzlabojas. Ja būs redzamas izmaiņas un mazo pacientu skaits ZMVC samazināsies, bet privātajā sektorā palielināsies, tas būs signāls, ka, iespējams, pēc zināma laika perioda ZMVC pakalpojumi vairs nebūs nepieciešami, savukārt, ja tirgus pārdale nenotiks, tas nozīmē, ka ZMVC darbība ir pamatota un pieļaujama. “Pašvaldībai arī nevajadzētu paļauties uz uzņēmēju solījumiem, tikai tad, kad būs redzamas pozitīvas tirgus izmaiņas var runāt par ZMVC likvidāciju,” sacīja D.Dzērviniece.

Deputāts Aleksandrs Novickis aicināja visus klātesošos uz konstruktīvām sarunām, Viņš uzsvēra, ka pašvaldībai vajadzētu nodrošināt finansējumu arī privātajām zobārstniecība praksēm tieši tādā pat apmērā kā ZMVC. Viņš arī uzsvēra nepieciešamību nodrošināt zobārstniecības pakalpojuma pieejamību bērniem ne vien Bauskas pilsētā, bet arī lauku pagastos.

Sarunā piedalījās arī citu privāto zobārstniecības prakšu īpašnieki. Eva Žaugre, kas pārstāv SIA “EvaMar” informēja, ka viņas zobārstniecībai ir līgums ar NVD, taču tā apjoms ir neliels un pamatā tie ir higiēnista pakalpojumi. Viņa arī norādīja, ka viņas zobārstniecībā tikai viens ārsts ir apliecinājis gatavību strādāt ar bērniem. “Ja pašvaldība piedāvās līdzfinansējumu, es, protams, no tā neatteikšos, taču apšaubu vai palielināšu līguma apmēru,” sacīja E.Žaugre. Savukārt Ievai Bērziņai, “Bauskas Jaunās zobārstniecības” īpašniecei, nav līguma ar NVD, un viņa arī apliecināja savu nostāju, neslēgt šādu līgumu. “Bērni ir ļoti īpaši pacienti. Ar viņiem strādāt nav viegli. Mani zobārsti nav izteikuši vēlmi strādāt ar bērniem NVD līguma ietvaros. Visa pamatā tomēr ir jautājums par atalgojumu.”

Tikšanās noslēgumā pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka rezumēja pašvaldības veicamos uzdevumus. Pirmkārt, rast modeli, kā nodrošinātu līdzvērtīgu pašvaldības atbalstu arī privātajiem zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri izlems vai jau ir izlēmuši slēgt līgumu ar NVD par bērnu zobārstniecības nodrošināšanu, otrkārt, izvērtēt pieaugušo maksas pakalpojumu daļu ZMVC un, treškārt, veikt regulāru tirgus monitoringu, lai novērtētu tirgus izmaiņas un izvērtētu ZMVC nepieciešamību.

Pašvaldība arī norāda, ka tās mērķis nav uzturēt ZMVC darbību, tas ietver daudz procedūru un faktiski ir apgrūtinājums, tomēr, ja citā veidā nav iespējams nodrošināt savlaicīga zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu Bauskas novada bērniem, ZMVC likvidēt nedrīkst.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas