Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komitejā saskaņo skolēnu nometņu darbību un apstiprina projektu par jauniešu mobingu


Komitejā saskaņo skolēnu nometņu darbību un apstiprina projektu par jauniešu mobingu2020.03.12 Komentāri (0) Komitejā saskaņo skolēnu nometņu darbību un apstiprina projektu par jauniešu mobingu

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā 11.martā deputātu darba kartībā bija 10 jautājumi.  Viens darba kārtības jautājums- par Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” attīstības plāna 2020.-2025. gadam saskaņošanu- no dienaskārtības tika izņemts un atlikta tā izskatīšana uz nākamā mēneša sēdi.

Apstiprina mācību iestāžu nolikumus

Deputāti apstiprināja uz virzīja izskatīšanai domes sēdē trīs novada vispārējo mācību iestāžu nolikumus. Tika apstiprināts Bauskas 2.vidusskolas, Vecsaules pamatskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas nolikums. Kā atzina mācību iestāžu vadītāji– nolikums sakārtots pēc vienotā paraugnolikuma, kas izstrādāts visām valsts vispārējās izglītības iestādēm pēc vienota parauga. Nolikumā tiek norādītas ne tikai mācību iestādē īstenotās izglītības programmas, bet arī to īstenošanas vieta.

Saskaņo „Pasaulītes” attīstības plānu

Deputāti saskaņoja un virzīja apstiprināšanai domes sēdē lēmuma projektu par pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” attīstības plāna saskaņošanu.

Kā deputātus informēja mācību iestādes vadītāja Daina Kadiševska, šis ir pirmais izglītības iestādes attīstības plāns. Līdz šim bijuši izstrādāti tikai perspektīvie plāni. Šajā dokumentā sniegts gan pirmsskolas iestādes zināšanu un prasmju izvērtējums  pēdējos divos gados, kā arī izvirzīti tuvākie mērķi un akcenti jaunā mācību satura apgūšanā.

Saskaņo nometņu darbību

Deputāti saskaņoja skolēnu nometņu darbības laikus. Bauskas Bērnu un jauniešu centrs organizēs trīs nometnes 7-12 gadus veciem Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņiem. Iecerētas divas nometnes jūnijā un viena augustā. Katrā pa 30 bērniem un 15 pedagogiem. Nometnes ar nosaukumu „Raibā ziedu nedēļa” vadīs pedagoģe un metodiķe Veronika Puķe kā arī citi pedagogi. Paredzamā dalības maksa vienam bērnam nometnē ir 50 eiro, kas domāti ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Atbalsta finansējuma piešķiršanu sportistiem

Deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu diviem novada sportistiem. Emīlam Rūgumam un Amandai Savickai 746,11 eiro apmērā katram, tai skaitā 400,00 eiro uzturēšanās izdevumu apmaksai katram un 346,11 eiro transporta izdevumu apmaksai katram, dalībai treniņnometnē Spānijā.

Atbalsta dalību ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projektā

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu, kurā iecerēta mūsu novada Codes pagasta jauniešu dalība ERASMUS+ projektā, kurā paredzēta sadarbība ar jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm par tēmu „mobings jauniešu vidē”. Kopējās projekta izmaksas ir 17656.40 eiro, ko pilnībā sedz projekta programma. Codes pagasta pārvalde projekta iesniegumā ar savu budžetu garantējusi priekšfinansējumu 20% apmērā, kas pārvaldes budžetā no projekta tiks atgriezti.

Šī projekta aktivitātes būs vērstas uz mobinga tēmas atklāšanu jauniešu vidū, jaunieši, grupu līderi un mentors mācīs, kā atklāt šo tēmu jauniešu vidū. Plānotas dažādas sadarbības aktivitātes un komandu spēles, lai jaunieši varētu iepazīt cits citu, kā arī nojaukt neuzticēšanās barjeru. Būs arī komunikācijas aktivitātes. Projektā tiks iesaistīti 35 dalībnieki no dažādām valstīm, kuriem mobinga un sociālās iekļaušanās sabiedrībā ir ļoti aktuāla tēma, lai jaunieši no šīm valstīm izteiktu savu viedokli un varētu atklāti izstāstīt savu stāstu.


Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas