Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komitejā deputāti finansiāli atbalsta nākamā gada mākslas plenēra rīkošanu Bauskā


Komitejā deputāti finansiāli atbalsta nākamā gada mākslas plenēra rīkošanu Bauskā2015.11.10 Komentāri (0) Komitejā deputāti finansiāli atbalsta nākamā gada mākslas plenēra rīkošanu Bauskā

Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē deputāti diskutēja un virzīja tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par atlīdzības noteikšanu amatierkoletīvu vadītājiem. Tie veidoti pamatojoties uz amatierkolektīvu vadītāju atskaitēm par šo gadu, kā arī ņemot vērā amatierkoletīvu izvērtēšanas rezultātus.

Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par Bauskas novada sportistu, treneru un sporta spēļu komandu apbalvošanu. Šāds lēmuma projekts tapis pamatojoties uz 2010.gadā apstiprināto nolikumu “Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” un ievērojot Bauskas novada Sporta lietu sabiedriskās padomes ieteikumu.

Deputāti apstiprināja un virzīja tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām un par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju  un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par sestdienas, svētdienas grupas izveidi Pamūšas speciālajā inernātpamatskolā, to finansējot no valsts budžeta mērķdotācijas. Tādējādi tiks atrisināts jautājums, kad audzēkņi objektīvu apstākļu dēļ spiesti skolā uzturēties sestdienā un svētdienā.

Deputāti noraidīja Rekrutēšanas un jaunsardzes centra vēstulē pašvaldībai pausto aicinājumu finansiāli atbalstīt nākamā gadā plānoto spēli jaunsardzei “Jaunie Rīgas sargi”. Deputāti šo pamatoja ar to, ka nākamā gadā Bauskas novadā notiek vislatvijas pasākums „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko pašvaldība organizē sadarbībā ar biedrību  „Latvijas Ģenerāļu klubs” nākamā gada novembrī.

Deputāti izskatīja biedrības „Meistars Gothards” divus iesniegumus ar lūgumu atbalstīt nākamā gada tradicionāro plenēru „Bauskas vasara 2016” un iepriekšējo gadu plenēros tapušo darbu katalogu. Diskusiju rezultātā deputāti atbalstīja biedrības lūgumu piešķirt finansējumu nākamā gada plenēram 2094 eiro apmērā. Kataloga izdošana finansiāli tika atbalstīta daļēji, piešķirot līdzekļus  maketēšanas darbiem 1275 eiro apjomā.

Deputāti uzklausīja pašvaldības izpilddirektora vietnieces Inetas Ruhockas informatīvo ziņojumu par Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādes komisijas darbu. Ņemot vērā plašo sabiedrības ieinteresētību un aktivitāti par izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādes gaitu, Komisija ir vienojusies, ka nepieciešams turpināt darbu pie plāna izstrādes un veikt padziļinātu analīzi par izglītības pakalpojuma pieejamību pamatskolas posmā, izvērtējot attālumu līdz skolai,  kvalitatīvas izglītības pakalpojuma pieejamību un efektivitāti 7.- 9.klašu posmā, ņemot vērā izglītības iestādes infrastruktūru un demogrāfijas tendences, iespēju īstenot STEM programmu un par optimāla Bauskas pilsētas izglītības iestāžu tīkla izveidi. Par Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna projektu ir veicama sabiedriskā apspriešana. Komisija vienojusies, ka turpmāko darbu pie Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna turpina Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija”. Optimālais Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izskatīšanas laiks Bauskas novada domes komiteju sēdēs – 2016.gada februāris.

Deputāti izskatīja un atbalstīja bez finansiāla ieguldījuma  SIA „MSF Group” iesniegumu par Jāņu pasākuma „Midsummer” rīkošanu V.Plūdoņa muzejā 2016.gadā. Šī pasākuma rīkošanai tika lūgts finansiāls atbalsts 3000 eiro apmērā.

Deputāti izskatīja iesniegumu, ko bija sagatavojuši deputāti Aleksandrs Novickis un Aivija Kursīte – par atalgojuma palielināšanu pirmsskolas pedagogiem 2016.gadā. Deputāti vienojās, ka šī iesnieguma izskatīšana atliekama uz janvāra komitejas sēdi, kad tiks sagatavota nepieciešamā informācija un aprēķini, jo iesniegums izskatīšanai šajā komitejas sēdē tika iesniegts novēloti.

Komitejas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja un virzīja izskatīšanai domes sēdē lēmuma projektu par Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Deputāti konceptuāli atbalstīja iesniegumu, kurā lūgts no pašvaldības līdzekļiem segt skolu zobārstniecības kabinetu izdevumus telpu īrei. Līdz nākamai sēdei jāsagatavo lēmuma projekts, kurā piedāvāts risinājums.

Sēdes noslēgumā deputāti noklausījās Dmitrija Ščegoļeva prezentāciju par gaismas festivāla organizēšanu Bauskā sagaidot Latvijas 100.dzimšanas dienu.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas