Sestdiena, 03. Decembris, 2022. Evija, Jogita, Raita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komitejā atkārtoti lemj par brīvpusdienu piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem


Komitejā atkārtoti lemj par brīvpusdienu piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem2017.09.15 Komentāri (0) Komitejā atkārtoti lemj par brīvpusdienu piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem

13.septembrī Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā deputāti izskatīja vairākus ar izglītības un sporta jomu saistītus jautājumus.

  • Piešķir finansējumu dalībai starptautiskās sacensībās

Deputāti  vienbalsīgi pieņēma lēmumu piešķirt Bauskas novada sportistam Mārtiņam Junkurēnam līdzfinansējumu 200 eiro apmērā dalības maksai Pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē Sanktpēterburgā, Krievijā.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”.

  • Papildina amatu sarakstu, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājs Aivars Melderis ierosināja iekļaut papildu 13 amata vietas iepriekš apstiprinātajā darbinieku sarakstā, kuri saņem pašvaldības apmaksātu veselības apdrošināšanu, jo tiešie amata pienākumi ir saistīti ar papildu risku un apdraudējumu veselībai.

Deputāti ierosinājumu atbalstīja. Kopējā sarakstā ir iekļauti darbinieki no Sabiedriskās kārtības nodaļas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta. Izmaiņas plānotas ar nākamo gadu.

  • Ierosina grozījumus pašvaldības finansēto rezidentūras studiju vietu sarakstā

Deputāti atbalstīja SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekles Mirdzas Brazovskas ierosinājumu par grozījumiem apmaksāto rezidentu vietu sarakstā. Jūlijā pieņemtajā lēmumā izdarīti grozījumi – oftalmologa vietu aizstājot ar dermatologa vietu, jo studijām rezidentūrā šajā gadā līgums tiks slēgts ar šīs jomas speciālistu.

Jau iepriekš informēts, ka pēc rezidentūras studijām ārsti atgriežas Bauskā kā jaunie speciālisti un nostrādā šeit līgumā noteikto laiku. Pieņemot lēmumu par stipendiju piešķiršanu rezidentūras studiju speciālistiem, Bauskas novads šogad ir piesaistījis piecus jaunus ārstus. Šāds jauno ārstu pieplūdums nav bijis kopš padomju laikiem.   

  • Atbalsta grozījumus pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības pakalpojumiem

Deputāti  atbalstīja grozījumus lēmuma projektā  par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumiem pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ar jauno mācību gadu, kad precizēts izglītojamo skaits.

  • Veiks grozījumus  BJC nolikumā

Komitejas deputāti atbalstīja lēmuma projektu par grozījumiem Bauskas Bērnu un jauniešu centra nolikumā, kur veikti gan redakcionāli precizējumi, gan arī noteikts, ka izglītojamo uzņemšana Bauskas BJC notiek visu mācību gadu, noslēdzot līgumu ar izglītojamo vecākiem. Līdz šim vecāki audzēkņu uzņemšanai interešu nodarbībās rakstīja iesniegumu.

  • Par skolēnu brīvpusdienām

Deputāti atbalstīja priekšlikumu ar nākamo budžeta gadu piešķirt brīvpusdienas 3-4 gadus veciem pirmsskolniekiem un vidusskolā – desmito klašu audzēkņiem. Nākotnē tiks skatītas iespējas rast budžetā līdzekļus, lai pilnībā apmaksātu pusdienas visu vecuma grupu un klašu  izglītības iestāžu audzēkņiem. Deputāti uzsvēra, ka brīvpusdienas skolēniem ir viena no iespējām, kā piesaistīt jaunus audzēkņus.

  • Par pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai

Veselības veicināšanas koordinētāja Marta Augucēviča komitejas deputātus iepazīstināja ar aktivitātēm, kas notiek novada pagastos Veselības nedēļas ietvaros. Viņa pastāstīja par gaidāmā rudens velobrauciena aktualitātēm, aicinot piedalīties arī deputātus, kā arī sniedza informāciju par to, kas iecerēts pagastos veselības veicināšanas jomā Bauskas novada pašvaldības projektā „Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei".

Tas ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts, kuru plānots īstenot no 2017.-2019. gadam.  

Pašvaldība projektā iegūs 293 315,00 eiro. No tiem 249 317,75 eiro ir ESF finansējums un 43 997,25 eiro – valsts finansējums.

Projekta mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, tajā skaitā aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

  • Lemj par izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēneša atalgojumu un piemaksām no pašvaldības budžeta

Deputāti komitejā atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu, kurā noteikts mēneša atalgojums pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem. To veido valsts budžeta mērķdotācija un pašvaldības līdzfinansējums, ko piešķir bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai.

Pedagogu atalgojuma noteikšanai tiek ņemts vērā arī izglītojamo skaits mācību iestādē.

Atbilstoši Izglītības nodaļas sniegtajai informācijai visvairāk izglītojamo uz šā gada 1.septembri ir Bauskas 2.vidusskolā - 601 audzēknis, bet vismazāk izglītojamo ir Mežotnes pamatskolā – 59.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas