Sestdiena, 01. Oktobris, 2022. Lāsma, Zanda, Zandis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komitejā atbalsta ūdensmotosportu un apstiprina mācību iestāžu jaunos nolikumus


Komitejā atbalsta ūdensmotosportu un apstiprina mācību iestāžu jaunos nolikumus2018.05.17 Komentāri (0) Komitejā atbalsta ūdensmotosportu un apstiprina mācību iestāžu jaunos nolikumus

Piešķir līdzekļus motosportam

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 16.maijā deputāti atbalstīja lēmuma projektu par finansējuma 815 eiro apmērā piešķiršanu  Bauskas novada ūdens motosporta kluba „Mēmeles sports” komandai Dalības gada maksai Latvijas čempionātā, sportistu nelaimes gadījumu apdrošināšanai un samaksai par licencēm Latvijas atklātajā čempionātā.

Saskaņo vasaras nometņu darbību

Deputāti saskaņoja vasaras nometnes „Taurenītis” darbību Bauskas 2.vidusskolā, kas paredzēta kā slēgtā dienas nometne  telpās un ārpus telpām. Nometne darbosies 14.08.2017. – 18.08.2017. Paredzēts, ka tajā piedalīsies 48 Bauskas 2.vidusskolas topošie pirmklasnieki vecumā no 6 -7 gadiem. Nometnes darbība tiks finansēta no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” finanšu līdzekļiem.

Tika saskaņota arī Uzvaras vidusskolas  organizētā dienas nometne „Vasaras skoliņa”, kas darbosies no 23.08.2018. līdz 24.08.2018., Bauskas novada vispārējās izglītības iestādē „Uzvaras vidusskola”. Nometnē varēs piedalīties 40 bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Tika apstiprināts vecāku līdzfinansējums 10 eiro vienam bērnam.

Atbalsta NVO projektu

Bauskas novada Sociālais dienests saņēmis biedrības „Ābulis” projekta pieteikumu „Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrības „Ābulis” aktivitātes 2018.gadā „Es –Latvijas simtgadē!”. Projekta mērķis ir kopīgas aktivitātes, veicināt jauniešus un bērnus ar invaliditāti un viņu ģimeņu komunikāciju un gūt jaunus iespaidus, tādejādi paplašinot redzesloku. Projektā plānotas aktivitātes, kā rast atelpas brīžus vecākiem, kuri aprūpē jauniešus un bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, dodot  iespēju jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām gūt jaunu pieredzi un zināšanas. Deputāti atbalstīja 700 eiro piešķiršanu projekta īstenošanai, kas tiks piešķirti no Bauskas novada Sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem budžeta sadaļā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem”.

Lemj par saistošajiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu

2018.gada 1.aprīlī stājās spēkā grozījumi, kuri paplašina mērķgrupu, kuri var pretendēt uz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu pārtikas paku, higiēnas preču un skolas mācību līdzekļu veidā. Mērķa grupa ir zemu ienākumu mājsaimniecības, īpaši ģimenes ar bērniem, kurām ir apgrūtināta pamatvajadzību apmierināšana. Līdz šim atbalstu varēja saņemt trūcīgas ģimenes (personas) vai krīzes situācijā nonākušas. Turpmāk – arī maznodrošinātas, ja tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro. Maznodrošinātas ģimenes personas ienākumu līmeni. Bauskas novadā – 150 euro. Paaugstinot ienākumu līmeni, pašvaldība dod tiesības lielākam skaitam ģimeņu saņemt palīdzību, tādejādi veidojot iedzīvotājiem labvēlīgāku sociālās palīdzības politiku konkrētajā teritorijā. Mainīts ienākumu līmenis mēnesī no 150 eiro uz 188 eiro mērķgrupai – laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (izņemot nestrādājošus pensionārus).

Apstiprina mācību iestāžu nolikumu

Deputāti apstiprināja Īslīces pamatskolas un Uzvaras pamatskolas nolikumu, kas bija nepieciešams saskaņā ar plānotajām izmaiņām novada izglītības iestādēs. Ar 2018./2019. mācību gadu minētās mācību iestādes strādās kā pamatskola.

Tā paša iemesla dēļ tika apstiprināts arī jaunais Mežotnes sākumskolas nolikums, jo šī mācību iestāde jauno mācību gadu sāks kā sākumskola, līdzšinējās pamatskolas vietā. Tika pieņemts lēmuma projekts arī par līdzšinējās direktores Dainas Lapkovskas apstiprināšanu Mežotnes sākumskolas direktora amatā.

Tālākai izskatīšanai virza Bauskas novada Teritoriālā mārketinga plānu

Bauskas novada pašvaldības teritoriālā mārketinga plāns ir pašvaldības vidējā termiņa plānošanas dokuments 2018. – 2022.gadam. Tā galvenais uzdevums ir palīdzēt sasniegt novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā definētos mērķus, izmantojot mērķtiecīgi virzītu iekšējo un ārējo komunikāciju, izstrādājot komunikācijas vadlīnijas un vienotu vizuālo identitāti, nosakot prioritārās mērķa grupas un galvenos vēstījumus tām. Teritoriālā marketinga plāna virsmērķis - paaugstināt Bauskas novada pašvaldības konkurētspēju precīzi noteiktu mērķauditoriju – iedzīvotāju, uzņēmēju, viesu - piesaistē un lojalitātes nodrošināšanā ar koordinētu iekšējo un ārējo komunikāciju, vienotu vizuālo identitāti un mērķtiecīgām rīcībām.

Veic grozījumus Bauskas novada administrācijas nolikumā

Tika virzīti tālākai izskatīšanai vairāki lēmumprojekti saistībā ar amata vietas „Jaunatnes speciālists” pārcelšanu no Bauskas Bērnu un jauniešu centra uz Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļu.

Lemj par darba grupas veidošanu

Deputāti komitejas sēdē izskatīja arī deputāta Aleksandra Novicka iesniegto lēmuma projektu par būtisku pārmaiņu veikšanu izglītības, kultūras un sporta jomā, grozot arī Bauskas novada administrācijas nolikumu. Deputāti  nobalsoja pret šo lēmuma projektu, pieņemot lēmumu veidot darba grupu, kurā tiktu izdiskutētas un pamatotas visas minētajā lēmuma projektā iesniegtās idejas, kopīgi nonākot pie racionāla kopsaucēja.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas