Piektdiena, 27. Janvāris, 2023. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komitejā atbalsta sportistu dalību starptautiskās sacensībās


Komitejā atbalsta sportistu dalību starptautiskās sacensībās2020.02.12 Komentāri (0) Komitejā atbalsta sportistu dalību starptautiskās sacensībās

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 12.februārī deputāti izskatīja 11 pamata darba kārtības jautājumus un divus papildjautājumus.

Vecsaules pamatskola - oficiāla dambretes treniņu vieta
Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai domes sēdē lēmuma projektu par grozījumu izdarīšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā, to papildinot ar dambretes treniņu vietu – Vecsaules pamatskola. Līdz šim tas nebija iekļauts nolikumā, kaut arī dambretes treniņi tur notiek regulāri un audzēkņiem ir labi rezultāti.

 

 

 

Izmaiņas Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Komitejas deputāti atbalstīja lēmuma projektu par izmaiņu veikšanu Pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Iepriekšējā komisijas speciāliste – psiholoģe lūgusi viņu no šī pienākuma atbrīvot. Tiek rosināts psihologa darbam ieteikt Ingu Grāvīti, kas šos pienākumus veikusi arī pirms kāda laika.

Deputāti atbalstīja arī Pamūšas speciālās pamatskolas direktores Aelitas Naumanes lūgumu pašvaldības finansēto amatu sarakstā palielināt darba atlīdzību ārsta palīgam - feldšerim. Ņemot vērā ārsta palīga (feldšera) darba specifiku, nodrošinot speciālās izglītības izglītojamo medicīnisko aprūpi un uzraudzību, no 2020.gada 1.marta noteikt ārsta palīgam algas likmi 834 eiro par 1 slodzi (iepriekš 714 eiro) no iestādei piešķirtā valsts finansējuma.

Nodos telpas bezatlīdzības lietošanā
Pašvaldība saņēmusi Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības „Bauska” iesniegumu ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem telpas Pilskalna ielā 26 15m2  platībā. Iepriekš tur biedrība darbojusies vairāk kā 16 gadus. Telpas nepieciešamas administratīvo funkciju nodrošināšanai un inventāra glabāšanai. Komitejas deputāti šo lēmuma projektu atbalstīja un virzīja izskatīšanai domes sēdē.

Atbalsta finansējuma piešķiršanu sportistiem
Deputāti komitejā lēma par līdzekļu piešķiršanu dažādu sporta veidu sportistiem dalībai starptautiska mēroga sacensībās pārstāvot gan novadu, gan Latviju kopumā.

Tika atbalstīta  300 eiro (katrai) liela finansējuma piešķiršana vieglatlētēm Inai Liepai un Veltai Brucei dalībai starptautiskās sacensībās vieglatlētikā telpās Bragā, Portugālē.

Tika atbalstīta 377 eiro liela finansējuma piešķiršana galda tenisistei Lidijai Martinkenai dalībai starptautiskās sacensībās Francijā.

3000 eiro liela finansējuma piešķiršana tika atbalstīta Latvijas Ūdens motosportistu dalībai starptautiskajās sacensībās ūdensmotosportā „Formula Future” šogad. Tas gan ir par tūkstoti eiro mazāk nekā pašvaldība varēja atļauties šim sporta veidam piešķirt pērn.

Florbolistu dalība starptautiskajās sacensībās Prāgā tika atbalstīta ar 1800 eiro lielu finansējumu
Visus sportistu iesniegumus iepriekš izskatījusi Sporta lietu sabiedriskā padome. Līdzekļi tiks piešķirti no sporta centra „Mēmele” budžeta saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.4.apakšpunktu finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā.

Šie lēmuma projekti tiks skatīti arī Finanšu komitejā un galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē.

Bauskas pils muzejam šogad akreditācija
Deputāti komitejā atbalstīja lēmuma projektu par Bauskas pils muzeja darbības un attīstības stratēģiju turpmākajam laika periodam līdz 2025.gadam saskaņošanu. Akreditācijas dokumenti Kultūras ministrijā jāiesniedz līdz šā gada 8.martam.

Veic grozījumus deleģēšanas līgumā
Komitejas deputāti kopumā atbalstīja lēmuma projektu par grozījumu veikšanu 2019.gada 28.novembra domes sēdes lēmumā „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē norādīts, ka netiek saskaņots deleģēšanas līguma projekts, ko plānots noslēgt starp Bauskas novada pašvaldību un biedrību „Latvijas Sarkanai Krusts”, jo tajā nepieciešams veikt precizējumus.

Precizētajā lēmuma projektā veiktas korekcijas noteiktajam termiņam no 1.marta uz 6.maiju, kā arī pievienots deleģēšanas līgums un  „Publiskas personas deleģētā uzdevuma pamatojums un izvērtējums”.

Šis lēmuma projekts tiks izskatīts arī citās komitejās un gala lēmums jāpieņem domes sēdē.

 

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas