Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komitejā atbalsta sadarbības projektu tūrismā un dienas nometnes organizēšanu


Komitejā atbalsta sadarbības projektu tūrismā un dienas nometnes organizēšanu2017.02.09 Komentāri (0) Komitejā atbalsta sadarbības projektu tūrismā un dienas nometnes organizēšanu

Apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta lietu un Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē deputāti atbalstīja un tālākai izskatīšanai virzīja lēmuma projektu „Par dalību sadarbības projektā „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē”. Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Pakrojas, Pasvales un Biržu pašvaldības 2016.gada nogalē uzsāka sarunas par kopīgu sadarbību tūrisma jomā, tiekoties vairākās darba grupās. Līdz šim sadarbība starp minētajām pašvaldībām notika tikai sadraudzības pilsētu vadības līmenī, tāpēc tika izteikts priekšlikums to izvērst plašāk - orientējoties arī uz iedzīvotāju iesaisti. Bauskas novada pašvaldība ir sagatavojusi vienošanās projektu par sadarbības projekta Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” realizāciju. Sadarbības rezultātā pašvaldības vēlas mudināt iedzīvotājus iesaistīties kaimiņu novadu izzināšanā, veidot kopīgu tūrisma maršrutu - apceļošanas akciju „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē”. Maršrutā, par kuru 2017.gada aprīlī tiks izdota tūrisma brošūra, iekļauti 35 apskates objekti, 7 pasākumi, naktsmītnes un ēdināšanas vietas.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektus par finansējuma piešķiršanu mūsu novada sportistiem: Tomam Laukam, Robertam Gļaudam, Laurim Kaufmanim un Dāvim Kaufmanim dalībai starptautiskajās treniņnometnēs savas meistarības pilnveidošanai.

Tika atbalstīts lēmuma projekts par precizējošu grozījumu veikšanu Pamūšas speciālās internātpamatskolas nolikumā, kā arī atbalstīts izstrādātais attīstības plāns divām izglītības iestādēm – Bauskas sākumskolai un Bauskas Valsts ģimnāzijai.

Tika atbalstīts un virzīts tālākai izskatīšanai lēmuma projekts  „Par Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģijas 2017.– 20124.gadam apstiprināšanu. Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments turpmākajiem septiņiem gadiem, kuras mērķis ir uzlabot Bauskas novada iedzīvotāju veselības stāvokli un labklājību, kā arī sekmēt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību savas veselības aizsardzībā. Stratēģijā ir noteikti veselības un sociālo pakalpojumu attīstības pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem.

Deputāti atbalstīja arī lēmuma projektu, kura būtība ir grāmatvedības kārtošanas funkciju nodošana no Pamūšas speciālās internātpamatskolas – Bauskas novada administrācijas struktūrvienībai „Centralizētās grāmatvedības nodaļa” no 2017.gada 1.jūlija. Tādējādi sakārtojot šo jomu un arī ievērojot auditora ierosinājumu par līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu.

Deputāti saskaņoja dienas nometnes „No sirds uz sirdi” telpās un ārpus telpām organizēšanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Codes pamatskola”. Paredzēts, ka nometnē piedalīsies 32  Codes pamatskolas izglītojamie vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Nometnes darbība tiek finansēta no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola” finanšu līdzekļiem. Nometne plānota skolēnu pavasara brīvdienās.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas