Pirmdiena, 16. Maijs, 2022. Edijs, Edvīns

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Ko var un ko nevar ietekmēt pašvaldība


Ko var un ko nevar ietekmēt pašvaldība2021.07.26 Komentāri (0) Ko var un ko nevar ietekmēt pašvaldība

Atsaucoties uz plašo rezonansi Bauskas sabiedrībā par veikala „Mājai un dārzam” būvniecību Salātu iela 24, Bauskā, pašvaldība vēlas skaidrot situācijas attīstību un pašvaldības lomu tajā.

Vēsturiski nekustamais īpašums Salātu ielā 24 tika atdalīts no nekustamā īpašuma Vītolu ielā 6a, Bauskā un 1998.gadā noslēgts pirkuma līgums, kad nekustamo īpašumu iegādājās privātpersona.

Pašvaldības rīcībā esošā informācija liecina, ka jau 1998.gadā zemes lietošanas mērķis bija „pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve, kods 0908; atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, kods 1105", savukārt lietošanas veids – publiskās apbūves teritorija. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu ēku infrastruktūru - valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, izglītības, veselības aizsardzības, kultūras iestādes, pasts, biroji, tirdzniecības iestādes, kafejnīcas, restorāni, klubi, sporta būves u.tml.

Kopš 1998. gada pašvaldība ir izstrādājusi un apstiprinājusi jau divus teritorijas plānojumus – Teritorijas plānojumu 2012.-2023. gadam un Teritorijas plānojumu, kas tika apstiprināts 2020. gada 30. aprīlī. Abu minēto teritorijas plānojumu izstrādes gaitā tika organizētas sabiedriskās apspriešanas, kurās iedzīvotāji varēja izteikt viedokli par jebkuras teritorijas lietošanas veidu. Ne 2012. gadā, ne pagājušajā gadā publiskās paspriešanas laikā pašvaldībā netika saņemts neviens ierosinājums attiecībā uz esošā zemes gabala plānoto izmantošanu. Līdz ar to ir uzskatāms, ka iedzīvotāji Teritorijas plānojuma sabiedriskajā apspriešanā ir pauduši savu viedokli, un atkārtota sabiedriskā apspriešana par kādas ēkas būvniecību, ja tā atbilst zemes lietošanas veidam, nav nepieciešama.

Jāņem vērā, ka arī zemes īpašnieka tiesības aizsargā likums – pašvaldība pašrocīgi nav tiesīga mainīt zemes lietošanas mērķi un veidu privātīpašumam, to nesaskaņojot ar īpašnieku.

2019. gada 21. oktobrī pašvaldībā tika saņemts pirkuma līgums, ar kuru tiek atsavināts īpašums Salātu ielā 24, Bauskā. Izskatot pirkuma līgumu, pašvaldība sagatavoja atbildes vēstuli pircējam, akciju sabiedrībai „DIĀNA”, par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Nepilnu hektāru lielais zemes gabals tika pārdots par salīdzinoši lielu summu, vairāk kā 100 000 eur, un pašvaldība nesaskatīja, ka šis gabals būtu nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ja pašvaldība lemj izmantot pirmpirkuma tiesības, tās pienākums ir norādīt kādai pašvaldības funkcijas nodrošināšanai konkrētais īpašums tiks izmantots.

Sarunās ar zemes pircēju – AS „DIĀNA” – pašvaldības speciālisti piedāvāja izskatīt arī citus variantus  - iegādāties nekustamo īpašumu Zaļajā ielā aiz veikala „Top!”, kas gan arī ir privātīpašums, vai būvēt veikalu Bauskas Industriālā un loģistikas parka (BILP) teritorijā. Arī AS „DIĀNA” pārstāvji atzina, ka viņiem zemes gabals Salātu ielā 24, Bauskā nebūt nav labākais variants, jo veikala lokācija neļauj to pamanīt no Zaļās ielas, tātad no A7, kas, savukārt, nozīmē, ka veikalam nākotnē būs jāuzstāda papildus norādes, lai līdz tirdzniecības vietai aizvestu, piemēram, lietuviešu pircējus.  BILP teritorija netika vērtēta tuvāk, savukārt ar zemes īpašnieku Zaļajā ielā AS „DIĀNA” vienoties neizdevās, šāda vienošanās tika panākta ar zemes īpašnieku Salātu ielā 24, Bauskā.

Kā norāda Bauskas novada Būvvaldes vadītāja Dace Putna, būvprojekta risinājumos ievēroti visi apbūves noteikumu parametri – Salātu ielas iedibinātā būvlaides līnija, maksimālais apbūves blīvums, intensitāte, augstums, stāvu skaits un minimālā brīvā zaļās teritorijas platība. Būvprojekta risinājumiem un teritorijas plānojuma atbilstībai tika veikta arī ekspertīze.

Būvvaldes vadītāja atklāja, ka uzņēmēja sākotnējā iecerē tika plānota plašāku telpu izbūve, bet ņemot vērā zemesgabala kopējās platības atbilstību apbūves noteikumiem, to nebija iespējams realizēt. Izstrādātajā būvprojektā veikala ēka paredzēta kā viena stāva ēka ar tirdzniecības zāli 2083 kvadrātmetru platībā.

Pašvaldība izprot, ka veikala būvniecība daudzdzīvokļu ēku ielokā var radīt pretrunīgas emocijas, tomēr aicinām iedzīvotājus izdarīt secinājumus, pamatojoties uz esošo situāciju. Teritorijas apbūve noteikti ieviesīs jaunus vaibstus Bauskas pilsētvidē, taču tā būs sakopta, vizuāli pievilcīga teritorija un ceram, ka nākotnē plānotais ielu infrastruktūras risinājums, šo teritoriju padarīs vizuāli vēl pievilcīgāku un ērtāku iedzīvotāju ikdienas solim.

Topošās ēkas vizualizācija ar nākotnē iecerēto rotācijas apli.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "Ceturtais stils", būvprojekta vadītājs Juris Moris

 

Ieva Šomina,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas