Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jūlija domes sēdē pozitīvu atbalstu gūst lēmuma projekts par grozījumiem Sporta halles izbūves līgumā


Jūlija domes sēdē pozitīvu atbalstu gūst lēmuma projekts par grozījumiem Sporta halles izbūves līgumā2019.07.31 Komentāri (0) Jūlija domes sēdē pozitīvu atbalstu gūst lēmuma projekts par grozījumiem Sporta halles izbūves līgumā

2019.gada 25.jūlijā aizritēja kārtējā Bauskas novada domes sēde, kurā tika izskatīti 45 jautājumi.

Bauskas novada domē deputāta pienākumus sācis pildīt Agris Mustermanis, kurš stājies Raimonda Žabova vietā. No Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas ievēlētais R.Žabovs, mandātu nolika 2019.gada 12.jūnijā. Jauniesauktais deputāts A.Mustermanis tika ievēlēts Finanšu komitejas sastāvā.

Piešķir pašvaldības apbalvojumus
Sēdes ievadā, ar pozitīvu deputātu balsojumu, tika nolemts piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada Ceraukstes pagasta kultūras darba organizatorei Initai Gilbertei par ilggadēju darbu Ceraukstes pagastā, ieguldījumu valsts kultūras mantojuma saglabāšanā un novada amatiermākslas tradīciju kopšanā.

Ievēl Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” locekli
Deputātiem balsojot par, uz pieciem gadiem par “Bauskas novada Bāriņtiesas” locekli ievēlēta Anita Kuķalka.

Piešķir līdzekļus jaunajai mūziķei
Atbilstoši Bauskas novada domes noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam”, deputāti nobalsoja par finansiālā atbalsta 300 eiro apmērā piešķiršanu Bauskas Mūzikas un mākslas skolas 8.flautas spēles klases audzēknei Klērai Kuļikauskai. Finansējums paredzēts jaunās mūziķes dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra sastāvā VI Starptautiskajā pūtēju mūzikas festivālā Karlsbādē (Karlovi Vari), Čehijā, radošajā nometnē un koncertos Latvijā, Polijā, Čehijā.

Atbalsts sportistiem
Atbilstoši nolikumam „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”, deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt:

  • Guntara Purviņa un Jāņa Fārnesta startu Pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē Svjatoj Vlas, Bulgārijā, katram piešķirot 180 eiro dalības maksas apmaksai;
  • līdzekļu 231 eiro apmērā piešķiršanu Jānim Štālam uzturēšanās izdevumu apmaksai Pasaules komandu čempionātā 64 lauciņu dambretē Kranevo, Bulgārijā;
  • līdzekļu piešķiršanu Latvijas Vieglatlētikas savienībai 730 apmērā, t.sk.300 ceļa izdevumu un 430 eiro uzturēšanās izdevumu apmaksai trenera Raivja Maķevica dalībai Eiropas U-20 čempionātā Boras, Zviedrijā.

Pieņem pozitīvu lēmumu jautājumā par Bauskas novada Sociālā dienesta dalību līdzfinansētā projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā
Deputāti apstiprināja Bauskas novada pašvaldības dalību Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta ietvaros īstenoto individuālā budžeta modeļa aprobāciju izmēģinājumprojektā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Izmēģinājumprojekta laikā personas ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešus varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Jautājuma izskatīšanā piedalījās Labklājības ministrijas vecākā eksperte Lilita Cīrule, kura skaidroja, ka pieteikšanās dalībai izmēģinājumprojektā ilgs no 01.08.2019. līdz 16.08.2019. Ja dalībai izmēģinājumprojektā pieteiksies vairāk par 10 personām, pie vienlīdzīgiem atlases kritēriju vērtējumiem, priekšroka tiks dota personām, kuras iesniegumu būs iesniegušas agrāk. Izmēģinājumprojekts tiks īstenots no 2019. gada augusta līdz 2020. gada novembrim. Gadījumā, ja norādītajā laikā pieteikšanās nebūs tik aktīva, sociālie darbinieki uzrunās dalībniekus individuāli.

Piešķir līdzekļus biedrībai „Bauskas Invalīdu biedrība”
Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu „Bauskas Invalīdu biedrībai” projekta „Iepazīstam, mācamies un integrējamies” realizēšanai, piešķirot finansējumu 690 eiro apmērā.

Piešķir līdzekļus Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” remontdarbiem atsevišķās telpās
Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” telpas kolonnas atjaunošanas un telpas pārseguma atjaunošanas realizācijai. Līdzekļi 12 540 eiro apmērā ar pievienotās vērtības nodokli tiks piešķirti no pašvaldības 2019.gada budžeta rezerves fonda. No atvēlētajiem līdzekļiem 1694 eiro piešķirti būvuzraudzībai būvdarbu laikā, ko, saskaņā ar veikto iepirkumu, nodrošinās SIA “RS Būvnieks”, 9999 eiro būvdarbu veikšanai, ko balstoties uz veikto iepirkumu, nodrošinās SIA “LL Namejs”, bet 847 eiro- autoruzraudzībai.

Atbalsta sadraudzības līgumu noslēgšanu
Domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmuma projektus par sadraudzības līgumu noslēgšanu starp Bauskas novada pašvaldību un Biržu rajona un Pasvales rajona pašvaldībām Lietuvā ar mērķi turpināt un attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību un veidot attiecības starp tautām, reģioniem un pašvaldībām.

Deputāti atbalsta lēmuma projektu par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Īslīces ūdens”
Atbilstoši Bauskas novada pašvaldību kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” un SIA „VIDES SERVISS” iesniegumiem, daļu no Īslīces pagasta teritorijas uzturēšanas (zāles pļaušana) darbiem laika periodā no 2019.gada 1.augusta līdz 1.novembrim veiks SIA „Īslīces ūdens”.

Atbalsta pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „ Zemgales mutes veselības centrs”
Deputāti apstiprināja līdzdalības pārvērtējumu un lēma par labu līdzdalības saglabāšanai Bauskas novada pašvaldības SIA „Zemgales mutes veselības centrs”, nosakot šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:

  • nodrošināt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu bērniem vecumā līdz 18 gadiem pieejamību un attīstību Bauskas novadā;
  • nodrošināt izglītības iestāžu zobārstniecības kabinetu darbību;
  • nodrošināt maksas zobārstniecības pakalpojumus.

Pieņemti grozījumi līgumā par “Sporta halles izbūvi”
Pēc ilgām diskusijām deputātu vairākums atbalstīja lēmuma projektu noslēgt vienošanos par grozījumiem līgumā par Sporta halles izbūvi ar būvuzņēmēju SIA “Selva Būve”, iekļaujot līgumā projektēšanas darbus un autoruzraudzību, nemainot kopējo līguma summu un pagarinot līguma izpildes termiņu. Projektēšanas darbu izmaksas 173 998 eiro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un autoruzraudzības izmaksas līdz 2019.gada beigām segt no pieejamajiem Valsts kases aizdevuma līdzekļiem.

Dome nolēma uzdot deputātam, Vides un attīstības komitejas priekšsēdētājam Gatim Skurbam veikt projekta īstenošanas pārraudzību no Bauskas novada domes puses.

Atbalsta teritoriju labiekārtošanu
Deputāti atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Lauku ielā 6 un Liepu ielā 7, Rītausmās, Īslīces pagastā teritorijas labiekārtošana”. Biedrībai “BĒRZKALNI 10” tiks piešķirts līdzfinansējums 21 094,38 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Lauku ielā 6 un Liepu ielā 7, stāvlaukumu atjaunošanas darbiem.

Tāpat līdzfinansējums tiks piešķirts SIA “VIDES SERVISS” projektam „Dzīvojamās ēkas Vītolu iela 10, Bauskā teritorijas labiekārtošana” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 10, gājēju celiņu atjaunošanas darbiem par summu 1241,51 eiro.

Finansējums abiem projektiem tiks nodrošināts no iestādei ”Bauskas novada administrācija” sadaļā „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.


Inga Pinne,
sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas