Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jaunieši Bauskas BJC 24 stundu pasākumā meklēs idejas novada izaugsmei


Jaunieši Bauskas BJC 24 stundu pasākumā meklēs idejas novada izaugsmei2015.11.27 Jaunieši Bauskas BJC 24 stundu pasākumā meklēs idejas novada izaugsmei

DOMĀTS. DARĪTS. RADĪTS ir labo ideju un darbu akselerators, kas notiks 27.-28. novembrī Bauskas Bērnu un jauniešu centra Multimediju telpā.

Tās ir 24 radošas stundas, kurās tiks rosinātas idejas un plāni jauniešu iniciētiem projektiem 2016. gadā, kad Bauskas Bērnu un jauniešu centrs svin savu 50 gadu jubileju. Līdz 23. novembrim Bauskas un Rundāles novadu skolās tiks meklēti 15 jaunieši, kas vēlas īstenot savas radošās idejas novadu attīstībai un ir gatavi prāta vētrām visas nakts garumā.

Pasākuma laikā ar neformālās izglītības metodēm un pielietojot multimediju komunikācijas iespējas, treneri rosina jauniešus iegūt dažādas kompetences – radošu domāšanu, komunikācijas, sadarbības un vadības prasmes, pārliecību, motivētu attieksmi, problēmu risināšanas iemaņas u.tml.

Darbnīcas dalībnieki atraktīvā veidā tiek aicināti analizēt vietējās kopienas, īpaši jauniešu vajadzības un radīt idejas dažādu kultūras projektu un pasākumu veidošanai 2016. gadā. Kopīgi ar apmācību vadītājiem jaunieši vienojas par 3 ideju attīstīšanu un sāk darbu nelielās komandās. Dažādu uzdevumu un treniņu formā, jaunieši strādā pie ideju detalizēta apraksta, īstenošanas plāna un gatavas prezentācijas. Akseleratora noslēgumā dalībnieki informē sabiedrību par jauniešu idejām – iniciatīvām vietējās kopienas, pilsētas, ciema vai novada izaugsmei, publiskā pasākumā Bauskas kultūras centrā prezentējot savas idejas atraktīvā formā, izmantojot multimediju iespējas.

Pēc darbnīcas noslēguma process turpinās, aktīvi atbalstot jauniešus radītās iniciatīvas attīstīšanā, apkopojot idejas un iesniedzot tās novada domē, meklējot konkrētus resursus un partnerus utml., lai kopīgi īstenotu labākās jauniešu idejas.

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Biedrības “Vizuālās kultūras klubs” projekts “Domāts. Darīts. Radīts” ir izglītojošu pasākumu cikls jauniešiem dažādos Latvijas novados. Sadarbībā ar Bauskas Bērnu un jauniešu centru novembrī Bauskā tiks rīkota izglītojoša radošā darbnīca – 24 stundu labo ideju un darbu akselerators.

Biedrības “Vizuālās kultūras klubs” projekta “Domāts. Darīts. Radīts” mērķis ir, pielietojot inovatīvas, kultūras izpratnē balstītas metodes, motivēt jauniešus dažādos reģionos būt aktīviem vietējās kopienas locekļiem, iedrošināt līdzdalību sev vēlamu pārmaiņu procesu veicināšanā un rosināt izpratni par iedzīvotāju iniciatīvu iespējām un īstenošanu. Projekta ilgtermiņa mērķi ir mazināt sociālo nevienlīdzību starp reģioniem, veicināt iekļaušanu un tolernatu attieksmi sabiedrībā, stimulēt pilsonisko līdzdalību un radīt pozitīvus priekšnoteikumus jauniešu bezdarba mazināšanai, vienlaikus meklējot lokālus risinājumus globālām problēmām. Īstenojot projekta aktivitātes visdažādākajos Latvijas novados, biedrība rada bāzi pieredzes pārmantojamībai, platformu dažādām tīklošanās aktivitātēm starp dažādiem novadiem un iesaista jauniešus sabiedriskajā darbā, kultūras un izglītības projektos, ko īsteno biedrība.

 

Dmitrijs Ščegoļevs, Projekta vadītājs

 


Citas ziņas