Svētdiena, 26. Jūnijs, 2022. Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns, Ingūna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izskatīšanai domes sēdē virza Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikumu un citus lēmuma projektus


2015.01.15 Komentāri (0) Izskatīšanai domes sēdē virza Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikumu un citus lēmuma projektus

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 14.janvārī deputāti izskatīja vairākus lēmuma projektus. Tika saskaņots un virzīts tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projekts par novada izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izcenojumiem pašvaldību savstarpējos norēķinos. Pēc lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļai uzdots sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijās deklarētie izglītojamie apmeklē Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes.

Deputāti saskaņoja un virzīja tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem””. Tika ņemts vērā Vecsaules pamatskolas direktora Egona Brazauska iesniegums ar lūgumu no 1.februāra piešķirt  papildu vienu likmi amata vienībai „aukle”.

Deputāti diskutēja par lēmuma projektu, kas paredzēja jauna nolikuma apstiprināšanu Bauskas Valsts ģimnāzijai. Ņemot ērā vairākus ieteikumus lēmuma projekts virzīts izskatīšanai domes sēdē.

Bauskas Valsts ģimnāzija izstrādājusi arī noteikumus par izglītojamo uzņemšanas kārtību. Lēmums par šo noteikumu saskaņošanu virzīts izskatīšanai domes sēdē. Iepriekšēji noteikumi mācību iestādei bijuši pieņemti 2011.gada aprīlī.

Deputāti izskatīja Brunavas pagasta pārvaldes vadītājas Baibas Marčenkovas iesniegumu ar ierosinājumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”, lai atmaksātu ceļa izdevumus  izglītojamiem, kas Bauskā apmeklē deju kluba „Lēra” un sporta kluba „Samkan” nodarbības. Deputāti atbalstīja ierosinājumu un uzdeva Juridiskajai nodaļai veikt grozījumus saistošajos noteikumos.

Andra Matuļenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas