Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izglītojamajiem atbalsts tiks nodrošināts pārtikas paku un pārtikas karšu veidā


Izglītojamajiem atbalsts tiks nodrošināts pārtikas paku un pārtikas karšu veidā2021.02.27 Komentāri (0) Izglītojamajiem atbalsts tiks nodrošināts pārtikas paku un pārtikas karšu veidā

2021.gada 25.februārī Bauskas novada domes deputāti domes sēdē, pēc garām diskusijām, pieņēma lēmumu par turpmāko ēdināšanas izdevumu kompensāciju izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Pieņemtais lēmums nosaka, ka sākot ar periodu no 2021.gada 8.februāra 1.-4. klašu skolēniem, kas mācās attālināti, tiks izsniegtas pārtikas pakas, savukārt 5.-12. klašu skolēniem pārtikas kartes.

Lēmums par pārtikas paku piešķiršanu sākumskolas skolēniem saistāms ar valsts mērķdotāciju. Šajā izglītības posmā valsts sedz daļu no izglītojamo ēdināšanas izmaksām – 0,71 eiro dienā. Tā kā faktiski ēdināšana ir dārgāka, trūkstošā daļa tiek segta no pašvaldības budžeta.

Līdz ziemas brīvlaikam šis jautājums nebija aktuāls, jo 1. – 4. klašu skolēni mācības turpināja klātienē, savukārt janvārī arī šis klašu posms, tieši tāpat kā 5. – 12. klašu skolēni, mācības atsāka jau attālinātā formā. Līdz sākotnēji noteiktās ārkārtējās situācijas beigām – 8.februārim - dome lēma, ka valsts mērķdotācija netiks izmantota un sākumskolas vecuma skolēniem piešķīra pārtikas kartes, kuras tika apmaksātas no pašvaldības budžeta. Ārkārtējai situācijai pagarinoties, jautājums par valsts mērķdotācijas izmantošanu aktualizējās.

Valsts mērķdotācija ir līdzekļi, kuri pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti konkrētam mērķim. Šajā gadījumā – ēdināšanas izdevumu segšanai. Tie nevar tikt izlietoti citam mērķim, un to izlietojumu valsts skaidri regulē. Valsts mērķdotācija attālinātā mācību procesa laikā izlietojama gatava ēdiena vai pārtikas paku sagatavošanai.

Izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, tika pieņemts lēmums, ka valsts mērķdotāciju tomēr ir jāizmanto, līdz ar to 1 – 4.klašu skolēniem ēdināšanas izdevumu kompensācija sākot no 8.februāra līdz brīdim, kad sākumskolnieki atgriezīsies mācīties klātienē, tiks nodrošināta pārtikas paku veidā.

Asas diskusijas domes sēdes laikā bija arī par atbalsta apmēru. Pavasara ārkārtējās situācijas laikā pārtikas paku vērtība par 4 nedēļām bija 28 EUR, savukārt pārtikas kartes par šo pašu periodu tika izsniegtas 20 EUR vērtībā. Deputāti norādīja uz nevienlīdzību un aizstāvēja viedokli, ka karšu un paku vērtībai par vienādu periodu ir jābūt vienādai. Deputāti vienojās, ka vērtība tiks izlīdzināta un no 8.februāra izglītojamajiem par katrām četrām attālināta mācību procesa nedēļām tiks piešķirtas pakas un kartes 24 EUR vērtībā jeb 6 EUR nedēļā.

Atbalsts piešķirts visiem Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Šai grupai atbalsts tiek piešķirts pēc izglītības iestāžu sagatavotajiem audzēkņu sarakstiem un iesniegums nav nepieciešams.

Tāpat atbalsts piešķirts arī Bauskas novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kas izglītību iegūst citu novadu izglītības iestādēs. Šajā gadījumā audzēkņa vecākam (t.sk. likumiskais pārstāvim) līdz 9.martam jāiesniedz iesniegums Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”.

Iesnieguma veidlapa (PDF)

Iesniegumu var iesniegt:

  • Elektroniski, aizpildīto iesniegumu sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@bauska.lv
  • Rakstveidā, aizpildīto iesniegumu ievietojot pasta kastē, Rūpniecības ielā 7, Bauskā vai tuvākajā pagasta pārvaldē

10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas „Bauskas novada Sociālais dienests" izvērtēs iesniegumu, atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, un sazināsies ar iesnieguma pieteicēju.

Ja pārtikas karšu izsniegšanas procesa administrēšana ir salīdzinoši vienkāršāka un ātrāka, tad pārtika paku sagatavošana aizņem vairāk laika. Ir jāveic iepirkums, kurā tiks noskaidrots pārtikas paku piegādātājs. Tāpat jāslēdz jauni līgumi ar tirdzniecības vietām par pārtikas karšu atprečošanu. Šo iemeslu dēļ, vēl nav iespējams precīzi pateikt, kad tiks uzsākta pārtikas paku un karšu izsniegšana. Plāntos, ka gan paku, gan karšu izsniegšana notiks tāpat kā līdz šim - tās varēs saņemt izglītības iestādēs. 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Bauskas novada pašvaldības mājas lapā un sociālajā tīklā Facebook.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas