Piektdiena, 03. Februāris, 2023. Aīda, Ida, Vida

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Īstenoti vairāki projekti sniegto pakalpojumu uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Bauskas novadā


Īstenoti vairāki projekti sniegto pakalpojumu uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Bauskas novadā2014.11.03 Komentāri (0) Īstenoti vairāki projekti sniegto pakalpojumu uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldība 2014.gada pavasarī izstrādāja divus projektu pieteikumus „Kultūras centra „Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošana” un “Multimediju studija jauniešiem 2.kārta” biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā un saņēma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu to īstenošanai. 

Kultūras centrs „Kamarde” ir vieta, kuru labprāt apmeklē Gailīšu pagasta iedzīvotāji, lai piedalītos dažādos pulciņos un interešu grupās viņu brīvajā laikā. Šobrīd kultūras centrā pastāvīgi darbojas koris un instrumentāla grupa, septiņi pulciņi: bērnu vokālās nodarbības, teātris, līnijdejotāji, mazie līnijdejotāji, vēderdejas grupa, zumbas dejotāji, folkloras kopa un divas interešu grupas: rokdarbu grupa un fotogrāfi, kopā aptuveni 92 atraktīvi dalībnieki un liela daļa no tiem uzstājas Latvijas mēroga pasākumos, kā arī vakaros bērni un jaunieši pavada brīvo laiku pie dažādām galda spēlēm. 
Atgādināšu, ka 2013.gadā Bauskas novada pašvaldība izstrādāja un realizēja projektu „Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana”, kura ietvaros kultūras centrā „Kamarde” sarīkojumu zālē tika izveidota skatuves zona, uzstādot skatuves aizkarus.  Tika uzlabota amatierkolektīvu un mākslinieku uzstāšanās pasākumu kvalitāte, tomēr nošķirtajā skatuves zonā bija ļoti vājš apgaismojums, kas sastāvēja no divām dienas gaismas spuldzēm un priekšnesumu dalībnieki neizcēlās uz košo aizkaru fona, jo pietrūka apgaismojuma akcenta.

Tā kā lielākā daļa pasākumu notiek vakaros, skatuves apgaismošanu pasliktina arī rudens /ziemas tumšais periods un skatuves aizkaru tumšais fons, kā arī aizkaru priekškars aizsedz gaismas iekļūšanu skatuves daļā no otrās „dienas lampu” rindas. Šie minētie apstākļi apgrūtināja kultūras centra un kolektīvu priekšnesumu sniegšanu, tādēļ kultūras centram „Kamarde” bija ļoti nepieciešami prožektori, kas būtu liels ieguvums kultūras pasākumu organizēšanā un būtu iespējams organizēt arī cita veida un lielāka mēroga pasākumus nekā līdz šim.

Projekta „Kultūras centra „Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošana” ietvaros bija paredzēts iegādāties kvalitatīvu 

un profesionālu apgaismojuma aprīkojumu, būtiski uzlabojot skatuves zonas apgaismojumu (kopējās skatuves gaismas, skatuves nokrāsu gaismas, akcentu gaismas) un visu organizējamo pasākumu vidi un kvalitāti.
 

Šo apgaismojuma iekārtu komplektācija nodrošinās pilnvērtīgāku turpmāko pasākumu norisi un nodrošinās iespēju organizēt pasākumus iedzīvotājiem daudz augstākā tehniskā kvalitātē. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 4 666,03, Eiropas Savienības finansējums EUR 3470,61, darbus veica SIA „Rock Distribution”.

Projekts “Multimediju studija jauniešiem 2.kārta” arī ir turpinājums jau iesāktiem darbiem. Bauskas novada pašvaldība 2013.gadā izstrādāja un īstenoja projektu "Multimediju studija jauniešiem", piedāvājot Bauskas novada un blakus novadu sadarbības organizāciju jauniešiem jaunu un neparastu nodarbošanās iespēju - draudzīgu vidi, tehnoloģijas un radošas pieejas jauniešu iniciatīvu veicināšanai. Projekts tika īstenots Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādē „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (Bauskas BJC).

Projekta pirmajā kārtā „Multimediju studijas jauniešiem izveide un aprīkošana”, galvenais uzsvars tika likts uz telpu remontu un iekārtošanu, pašam aprīkojumam paredzot salīdzinoši nelielu finansējuma daļu, iegādājoties vien pamata aprīkojumu. Studija savu darbu sāka šī gada 12.februārī, organizējot interaktīvu atklāšanas pasākumu. Studijas jaunieši jau piedalījušies vairākās aktivitātēs: gan filmējot īsfilmas, gan reklāmas video pašvaldības dalībai Lielās Talkas konkursā un jauniešu dienai Bauskā. 

Kopš projekta pirmās kārtas jaunieši piedalījušies vairākās apmācībās un projektos, pilnveidojot zināšanas un prasmes gan foto jomā, gan video uzņemšanā un montēšanā, regulāri paši papildina studijas aprīkojumu radoši pārveidojot metāla profilus un plastmasas caurules, meklē interesantus risinājumus tehniskām problēmām, lai panāktu māksliniecisku iznākumu. Kopš studijas izveides, aktivitāšu organizēšanā iesaistījušies jauni dalībnieki, jaunieši, kurus interesē tehnoloģijas un sabiedriskā dzīve un kuri savu nākotni cer saistīt ar multimediju jomu.

Minētā mācību un darbības pieredze ļāvusi apjaust un izprast kāds papildus aprīkojums vēl ir nepieciešams pilnvērtīgas Multimediju studijas darbībai.
Lai uzlabotu un pilnveidotu Multimediju studijas darbību, dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas Bauskas novadā, projekts "Multimediju studija jauniešiem 2.kārta" paredz iegādāties kvalitatīvu un profesionālu aprīkojumu, papildinot projekta pirmajā kārtā iegādāto, kurš ir savietojams ar jau esošo aparatūru, tādējādi izmantojot to efektīvāk un daudzveidīgāk, kā arī iegūstot profesionālāku izpildījumu.

Papildus aprīkojot multimediju studiju, Bauskas BJC būs iespēja vēl augstākā kvalitātē organizēt apmācības, izglītojošus seminārus, nometnes, radošās darbnīcas, izbraukuma pasākumus (seminārus un apmācības ārpus Multimediju studijas telpām) pagastos un kaimiņu novados, kopīgus jauniešu projektus sadarbībā ar kaimiņu novadu nevalstiskajām organizācijām.
Projekta ieviešana sekmēs jauniešu izpratni par digitālo tehnoloģiju nozīmi, veicinās pozitīvas domas vairošanu sabiedrībā, palielinās jauniešu kompetences sociālo mediju lietošanā, palielinās savstarpējo sadarbību starp pašvaldību un jauniešiem, vairos savstarpējo izpratni, uzlabos komunikāciju, jo notiekošie procesi un aktuālie jautājumi tiks pētīti un skaidroti interaktīvā, jauniešiem saprotamā veidā.

Projekta kopējās izmaksas EUR 4 648,70 Eiropas Savienības finansējums EUR 3457,71, darbus veiks AS „CAPITAL”. Preču piegāde jāveic līdz decembra beigām.

 
Projektu vadītāja 
Jolanta Lauva


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas