Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Īstenos aizraujošu projektu Bauskas novada jauniešiem


Īstenos aizraujošu projektu Bauskas novada jauniešiem2015.04.14 Komentāri (0) Īstenos aizraujošu projektu Bauskas novada jauniešiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi Bauskas novada pašvaldības iesniegto projekta pieteikumu „Kā sauc, tā atsaucas!”, kas tika iesniegts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”.

Projekta mērķis ir veicināt Bauskas novada jauniešu uzņēmību, līdzdalību pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un piederības apziņu, kas stiprinātu viņu lojalitāti, pienākumu apziņu, veselīgu dzīvesveidu un darba tikumu. Projekts tiks īstenots no š.g.1.aprīļa līdz 30.septembrim.

Projekta aktivitātes īstenos Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (Bauskas BJC), kas vada, organizē un koordinē interešu izglītības darbu un darbu ar jauniešiem Bauskas novadā. Viens no Bauskas BJC galvenajiem uzdevumiem ir veicināt jauniešu personības vispusīgu izaugsmi, veidojot kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes), attīstot uzņēmējspējas un mūžizglītības pamatprasmes.

Projekta ietvaros tiks īstenots jauniešu forums iesaistot vismaz 100 jauniešus no Bauskas novada, tā lai tiktu pārstāvēti visi Bauskas novada pagasti. Jauniešu foruma ietvaros tiks izvērtēta iepriekšējā foruma rekomendāciju īstenošana un izstrādātas rekomendācijas turpmākai jauniešu līdzdalības un iniciatīvu attīstīšanai novadā.

 

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai plānots  īstenot simulācijas spēli „Jaunieši domē”. Septiņpadsmit Bauskas novada jaunieši trīs mēnešu laikā iejutīsies Bauskas novada domes deputātu lomās. Tiks organizētas jauniešu domes vēlēšanas, darbs notiks domes sēdēs, tiks veidotas komitejas atbilstoši reāli esošajām.

 

Aktīva dzīvesveida popularizēšanai tiks organizētas vienas dienas orientēšanās sacensības pilsētvidē, kā arī īstenotas āra dzīves apmācībās.

Jauniešu līdzdalības un iniciatīvu sekmēšanai paredzēts  organizēt neformālās izglītības apmācības par brīvprātīgo darbu. Apmācību rezultātā taps video īsfilmas par brīvprātīgā darba iespējām un jauniešu ieguvumiem to veicot. Tiks īstenots arī 10 apmācību cikls par jauniešu projektu izstrādi. Apmācību ietvaros jaunieši apgūs teorētiskās un praktiskās zināšanas par projektu rakstīšanu, pamatprincipiem. Apmācību ietvaros dalībnieki grupās izstrādās savus projektus un tos aizstāvēs vērtēšanas komisijai.

Projekta ietvaros tiks organizēta jauniešu diena ar 8 pasākumiem Bauskas novada pagastu centros un noslēguma pasākumu Bauskā. Pasākumu ietvaros jaunieši varēs iegūt informāciju par līdzdalības iespējām un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jauniešu dienas pasākumi ietvers arī aktīva dzīvesveida pasākumus.

Par turpmākajām plānotajām projekta aktivitātēm, sekojiet līdzi informācijai Bauskas BJC mājaslapā, kā arī Bauskas BJC sociālo tīklu profilos (draugiem.lv un facebook.com)/

Bauskas Bērnu un jauniešu centra Jaunatnes lietu speciālists

Renārs Manuilovs


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas