Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Informatīvājās pēcpusdienās stāsta par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām


Informatīvājās pēcpusdienās stāsta par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām2022.12.02 Komentāri (0) Informatīvājās pēcpusdienās stāsta par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām

Novembrī un decembra sākumā Bauskas novada Sociālā dienesta Bauskas struktūrvienība Bauskas apvienības pārvaldes teritorijā pirmo reizi organizēja informatīvās pēcpusdienas par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām novada iedzīvotājiem.


Sociālā darbiniece Vecsaules un Mežotnes pagasta nodaļā Daina Jurēvica stāsta, ka iedzīvotāju atsaucība līdz šim nav bijusi liela. „Cilvēki nav pieraduši, varbūt īsti neizprot, kāpēc aicinām viņus ar mums tikties, bet priecājamies par ikvienu, kurš atnāk un sev noderīgu informāciju saņem. Pat, ja tas ir viens cilvēks,” pārliecināta ir D. Jurēvica, piebilstot, ka jauni cilvēki informāciju atrod internetā, bet senioriem saprotamāka un ērtāka ir klātienes komunikācija. „Ir, kuri piezvana vai atnāk jau pirms tikšanās, jo vēlas aprunāties individuāli, nevis līdzās citiem. Arī par to esam saprotoši, jo lauku teritorijās cilvēki ir kautrīgāki. Bet, ja palīdzam vienam, par to diezgan ātri uzzina arī citi un vēršas pie mums. Cilvēki ir jāiedrošina.”


Sociālā darbiniece skaidro, ka gadu gaitā pabalstu saņemšanas iespējas ir kļuvušas plašākas, bet daudzi par to nezina un izmaiņām normatīvajos aktos neseko līdzi. Piemēram, iedzīvotāji var saņemt mājokļa pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai (maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem, piemēram, apkuri, elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu).


Konkrēto pabalstu ir tiesīgi saņemt ne tikai iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem, bet arī tās mājsaimniecības, kuru ienākumi arī ir par mazu, lai tiktu galā ar pašreiz strauji pieaugošajiem maksājumiem. Lai varētu izvērtēt mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību tiesībām saņemt sociālo palīdzību, iedzīvotāji ir aicināti vērsties Sociālajā dienestā.


Tāpat Bauskas novada pašvaldībā ir spēkā brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni. Piemēram:
 

  • apbedīšanas pabalsts līdz 750 eiro, kas tiek piešķirts par personām par kurām mirušā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) apbedīšanas pabalstu vai arī VSAA izmaksātā summa ir mazāka par 750 eiro;
  • pabalsts līdz 150 eiro kalendārajā gadā transporta izdevumu kompensēšanai personām ar I un II grupas invaliditāti, personām ar funkcionāliem traucējumiem, hemodialīzes un onkoloģijas pacientiem ārstniecības iestādes apmeklējumam, specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai personām ar kustību traucējumiem nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta nosūtījumu;
  •  pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm. Katram bērnam, tai skaitā audžuģimenē ievietotam un aizbildnībā esošam bērnam, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē ir iespēja saņemt 55 eiro mācību gadā. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs tiek piešķirts, ja izglītojamā ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja bērns ir ar invaliditāti vai ja vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu.


Informācija par visu Bauskas novadā pieejamo sociālo palīdzību un sociālājiem pakalpojumiem pieejama https://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi sadaļā Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi.

 

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas