Piektdiena, 01. Jūlijs, 2022. Imants, Ingars, Intars, Rimants

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu


INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu2021.07.27 Komentāri (0) INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(Abilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam.)

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

 
Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 2021. gada 22. jūlijs
Paredzētās darbības nosaukums Dalīti vākto atkritumu pārkraušanas un šķirošanas punkta jaudas palielināšana.
Iesniedzējs SIA “Eco Baltia vide”, reģ. Nr. 40003309841, juridiskā adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, tālr. 67799999, e-pasts: info@ecobaltiavide.lv
Paredzētās darbības norises vietas adrese Īslīces iela 5A, Bauska, LV-3901
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību

Paredzētas esoša atkritumu šķirošanas, pārkraušanas un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta darbības izmaiņas, kas sevī ietver:

  • Šķirošanas jaudas izmaiņas un plūsmas apjoma palielināšanās, tiks uzstādīta atkritumu padošanas līnija dalīti vākto atkritumu šķirošanai.
  • Mainīsies šķirošanas stacijas darba laiks – punkta darbība tiks nodrošināta katru dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00,  organizējot darbu divās maiņās.
  • Tiek prognozēts, ka palielināsies vākto atkritumu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pagaidu uzglabāšanas apjomi.
  • Tiks uzstādīta papildus iekārta agroplēves atkritumu presēšanai.
  • Papildināsies izmantoto izejvielu un palīgmateriālu klāsts. Turpmāk šķirojamā materiāla īslaicīgai uzglabāšanai izmantos polipropilēna Big-Bag maisus un plēvi ķīpu saturēšanai.

Iesniedzējs prognozē, kā 2021. gadā ienākošā dalīti vākto iepakojuma materiālu summa šķirošanas un pārkraušanas punktā sasniegs 2500 tonnas, kā rezultātā tiks iegūtas 800 tonnas papīra un kartona iepakojuma, 1000 tonnas plastmasas iepakojuma, 20 tonnas metāla iepakojuma un 680 tonnas pārstrādei nederīgu iepakojuma atkritumu.

Iepakojuma šķirošanas jauda sasniegs 6.9 tonnas diennaktī, bet elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes jauda sasniegs 1.1 tonnu diennaktī.


Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Zemgales reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgava, LV-3007, elektroniski zemgale@ vvd.gov.lv


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas