Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Informācija par SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem


2023.03.14 Komentāri (0) Informācija par SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Atklāto konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 43603017682, (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija, kas izveidota ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2022.gada 9.decembra rīkojumu Nr. 2022/8.2/239, šādā sastāvā: Nominācijas komisijas vadītājs – Dainis Rijkuris, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs; Nominācijas komisijas locekļi – Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; Sandris Kaidaks, Bauskas novada pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” direktors; Eva Upīte, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja; Līga Rimševica, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta un veselības nodaļas vadītāja.

 

Komisijas sastāvā ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2023.gada 20.februāra rīkojumu Nr. 2023/8.2/26 veiktas izmaiņas - nominācijas komisijas locekles Evas Upītes vietā komisijas sastāvā iekļauts Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” vadītājs Edgars Paičs.

 

Atklāts konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 2022.gada  15.decembrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 13.janvārim, publicējot to Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē un Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

 

Noteiktajā termiņā uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika saņemti 2 pieteikumi. Pamatojoties uz amata pretendentu atlases pirmās kārtas vērtēšanas rezultātiem, nominācijas komisija pieņēma lēmumu - kandidatūras nevirzīt tālākai vērtēšanai un izsludināt atkārtotu konkursu uz Sabiedrības valdes locekļa amatu.

 

Atkārtots konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 2023.gada  17.janvārī ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 17.februārim, publicējot to Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē un Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

 

Kopumā atkārtoti izsludinātajā konkursā uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izskatīti 7 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika vērtēti 2 (divās) kārtās.

 

Nominācijas komisija visus Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2022.gada 12.decembra sēdē (Nolikums par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca” valdes locekļa amatu).

 

Konkursa 1.kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu pārbaude, vai ir iesniegti konkursa nolikumā noteiktie dokumenti un to analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (vērtēšanas kritērijs “atbilst”/”neatbilst”) – valsts valodas zināšanas, svešvalodas zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un reputācija.

 

Minimālajām prasībām atbilstošo amata kandidātu izglītība, darba pieredze un svešvalodas zināšanas tika vērtētas atbilstoši konkursa nolikumā definētajai punktu sistēmai (maksimāli iespējamie 30 punkti).

 

Pamatojoties uz amatu pretendentu atlases 1.kārtas vērtēšanas rezultātiem, nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt 5 kandidatūras.

 

Konkursa 2.kārtā tika veikta padziļināta kandidātu vērtēšana - veicot kompetenču interviju.

 

Nominācijas komisijas locekļi intervijā novērtēja kandidāta profesionālo un vispārējo prasmju piemērotību Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai (redzējums par Sabiedrības darbību, Sabiedrības darbības jomu pārzināšana, spējas sniegt kompetentas atbildes uz nominācijas komisijas jautājumiem, komunikācijas prasmes, valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences).

 

Nominācijas komisija piešķīra kandidātam punktu skaitu saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem (maksimāli iespējamie 36 punkti).

 

Apkopojot kandidātu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu par atbilstošāko atzīt un Sabiedrības valdes locekļa amatam virzīt kandidātu, kurš ieguvis augstāko vidējo punktu skaitu abās konkursa kārtās kopā (pirmajā kārtā iegūti 22,25 punkti, otrajā kārtā iegūti 35,6 punkti), sasniedzot 80,35% no maksimāli iespējamā punktu skaita.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas