Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Informācija par kapitalsabiedrību vadītāju atlases procesiem


Informācija par kapitalsabiedrību vadītāju atlases procesiem2022.10.06 Komentāri (0) Informācija par kapitalsabiedrību vadītāju atlases procesiem

Nominācijas procesa rezultāti

Nominācijas komisijas informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936, valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

 

Atklāto konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936, (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija, kas izveidota ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2022.gada 23.augusta rīkojumu Nr. 2022/8.2/150, šādā sastāvā: Nominācijas komisijas vadītājs – Dainis Rijkuris, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs; Nominācijas komisijas locekļi – Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; Dace Šileika, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja; Evita Grigorjeva, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja p.i.; Ilmārs Rūsis, SIA “Bauskas siltums” valdes loceklis.

Atklāts konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 2022.gada  1.septembrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 16.septembrim, to publicējot Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē un Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Sabiedrības valdes locekļa amatam tika izskatīts 1 kandidāta iesniegtais pieteikums. Kandidāts uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika vērtēts 2 (divās) kārtās.

Nominācijas komisija Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātu novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2022.gada 31.augusta sēdē (Nolikums par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mūsu saimnieks” valdes locekļa amatu).

Konkursa 1.kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidāta iesniegto dokumentu pārbaude, vai ir iesniegti konkursa nolikumā noteiktie dokumenti un to analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidāta atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (vērtēšanas kritērijs “atbilst”/”neatbilst”) – valsts valodas zināšanas, svešvalodas zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un reputācija.

Amata kandidāta izglītība, darba pieredze un svešvalodas zināšanas tika vērtētas atbilstoši konkursa nolikumā definētajai punktu sistēmai (maksimāli iespējamie 30 punkti).

Apkopjot kandidāta 1.kārtas vērtējumu, nominācijas komisija pieņēma lēmumu virzīt uz nākamo vērtēšanas kārtu.

Konkursa 2.kārtā tika veikta padziļināta kandidāta vērtēšana - veicot kompetenču interviju ar kandidātu.

Nominācijas komisijas locekļi intervijā novērtēja kandidāta profesionālo un vispārējo prasmju piemērotību Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai (redzējums par Sabiedrības darbību, Sabiedrības darbības jomu pārzināšana, spējas sniegt kompetentas atbildes uz nominācijas komisijas jautājumiem, komunikācijas prasmes, valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences).

Nominācijas komisija piešķīra kandidātam punktu skaitu saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem (maksimāli iespējamie 36 punkti).

Apkopojot kandidāta vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu atzīt kandidātu par atbilstošu un virzīt Sabiedrības valdes locekļa amatam.

Kandidāta iegūtais vidējais punktu skaitu abās konkursa kārtās 58,90 punkti (pirmajā kārtā iegūti 26,40 punkti, otrajā kārtā iegūti 32,5 punkti).


Nominācijas procesa rezultāti

Nominācijas komisijas informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kūdrinieks”, reģistrācijas Nr. 53603009371, valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

 

Atklāto konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kūdrinieks”, reģistrācijas Nr. 53603009371, (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija, kas izveidota ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2022.gada 23.augusta rīkojumu Nr. 2022/8.2/151, šādā sastāvā: Nominācijas komisijas vadītājs – Dainis Rijkuris, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs; Nominācijas komisijas locekļi – Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; Dace Šileika, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja; Evita Grigorjeva, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja p.i.; Ilmārs Rūsis, SIA “Bauskas siltums” valdes loceklis.

Atklāts konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 2022.gada  1.septembrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 16.septembrim, to publicējot Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē un Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Kopumā Sabiedrības valdes locekļa amatam tika izskatīti 3 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika vērtēti 2 (divās) kārtās.

Nominācijas komisija visus Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2022.gada 31.augusta sēdē (Nolikums par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kūdrinieks” valdes locekļa amatu).

Konkursa 1.kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu pārbaude, vai ir iesniegti konkursa nolikumā noteiktie dokumenti un to analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (vērtēšanas kritērijs “atbilst”/”neatbilst”) – valsts valodas zināšanas, svešvalodas zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un reputācija.

Minimālajām prasībām atbilstošo amata kandidātu izglītība, darba pieredze un svešvalodas zināšanas tika vērtētas atbilstoši konkursa nolikumā definētajai punktu sistēmai (maksimāli iespējamie 30 punkti).

Apkopojot kandidātu 1.kārtas vērtējumu, nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt 2 kandidatūras.

Konkursa 2.kārtā tika veikta padziļināta kandidātu vērtēšana - veicot kompetenču interviju ar kandidātu.

Nominācijas komisijas locekļi intervijā novērtēja kandidāta profesionālo un vispārējo prasmju piemērotību Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai (redzējums par Sabiedrības darbību, Sabiedrības darbības jomu pārzināšana, spējas sniegt kompetentas atbildes uz nominācijas komisijas jautājumiem, komunikācijas prasmes, valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences).

Nominācijas komisija piešķīra kandidātam punktu skaitu saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem (maksimāli iespējamie 36 punkti).

Apkopojot kandidātu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu par atbilstošāko atzīt un Sabiedrības valdes locekļa amatam virzīt kandidātu, kurš ieguvis augstāko vidējo punktu skaitu abās konkursa kārtās kopā – 61,45 punkti (pirmajā kārtā iegūti 26,2 punkti, otrajā kārtā iegūti 35,25 punkti).


Nominācijas procesa rezultāti

Nominācijas komisijas informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iecavas siltums”, reģistrācijas Nr. 40003097945, valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

 

Atklāto konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iecavas siltums”, reģistrācijas Nr. 40003097945, (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija, kas izveidota ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2022.gada 23.augusta rīkojumu Nr. 2022/8.2/152, šādā sastāvā: Nominācijas komisijas vadītājs – Dainis Rijkuris, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs; Nominācijas komisijas locekļi – Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; Normunds Vāvers, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītājs; Evita Grigorjeva, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja p.i.; Ilmārs Rūsis, SIA “Bauskas siltums” valdes loceklis.

Atklāts konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 2022.gada  1.septembrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 16.septembrim, to publicējot Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē un Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Kopumā Sabiedrības valdes locekļa amatam tika izskatīti 5 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika vērtēti 2 (divās) kārtās.

Nominācijas komisija visus Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2022.gada 31.augusta sēdē (Nolikums par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iecavas siltums” valdes locekļa amatu).

Konkursa 1.kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu pārbaude, vai ir iesniegti konkursa nolikumā noteiktie dokumenti un to analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (vērtēšanas kritērijs “atbilst”/”neatbilst”) – valsts valodas zināšanas, svešvalodas zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un reputācija.

Minimālajām prasībām atbilstošo amata kandidātu izglītība, darba pieredze un svešvalodas zināšanas tika vērtētas atbilstoši konkursa nolikumā definētajai punktu sistēmai (maksimāli iespējamie 30 punkti).

Apkopojot kandidātu 1.kārtas vērtējumu, nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt 2 kandidatūras.

Konkursa 2.kārtā tika veikta padziļināta kandidātu vērtēšana - veicot kompetenču interviju ar kandidātu.

Nominācijas komisijas locekļi intervijā novērtēja kandidāta profesionālo un vispārējo prasmju piemērotību Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai (redzējums par Sabiedrības darbību, Sabiedrības darbības jomu pārzināšana, spējas sniegt kompetentas atbildes uz nominācijas komisijas jautājumiem, komunikācijas prasmes, valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences).

Nominācijas komisija piešķīra kandidātam punktu skaitu saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem (maksimāli iespējamie 36 punkti).

Apkopojot kandidātu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu par atbilstošāko atzīt un Sabiedrības valdes locekļa amatam virzīt kandidātu, kurš ieguvis augstāko vidējo punktu skaitu abās konkursa kārtās kopā – 59,20 punkti (pirmajā kārtā iegūti 24,2 punkti, otrajā kārtā iegūti 35,00 punkti).


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas