Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Iespējams piedalīties Zemgales plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā


Iespējams piedalīties Zemgales plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā 2015.01.19 Komentāri (0) Iespējams piedalīties Zemgales plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā


Līdz 31.janvārim (iepriekš: 22.decembrim) ikviens var piedalīties Zemgales plānošanas reģona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam (stratēģija) un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam (programma) 1.redakciju publiskajā apspriešanā. Komentārus un ierosinājumus iespējams iesniegt gan elektroniski, gan 17. un 18.decembrī piedalīties sabiedriskajās apspriedēs Aizkrauklē un Jelgavā, kā arī Bauskā, 26.janvārī plkst.14:00 Bauskas novada domē. 

Izstrādātā stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Savukārt programma ir ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes, to īstenošanai paredzētais pasākumu kopums un īstenošanas uzraudzības kārtība. Tāpat abiem dokumentiem izstrādāta kopīga sadaļa - esošās situācijas raksturojums, kurā raksturota un analizēta reģiona un tajā ietilpstošo pašvaldību attīstība, noskaidrotas reģiona attīstības tendences, problēmas un izaugsmes iespējas.

Visi izstrādātie dokumenti pieejami ZPR mājas lapā.

Lai precīzāk definētu stratēģijas un programmas prioritātes un uzsvarus, ZPR aicina Zemgales pašvaldības, reģiona iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām un redzējumu piedalīties Zemgales attīstības plānošanā, piedalīties abu dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā.

Stratēģijas un programmas 1.redakciju sabiedriskās apspriedes notiks 17.decembrī plkst.11 Aizkraukles bibliotēkā (Lāčplēša ielā 3),18.decembrī plkst.11 Jelgavas novada sēžu zālē (Pasta ielā 37) un 26.janvārī plkst.14:00 Bauskas novada domē, 3.stāva zālē (Uzvaras ielā 1). Savukārt elektroniski savus ierosinājumus iespējams iesniegt līdz 22.decembrim, ZPR mājas lapā lejupielādējot aptaujas anketu un aizpildītu iesniedzot vai nu pa pastu (Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļai, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001) ar norādi “Publiskajai apspriešanai” vai nogādājot ZPR Attīstības nodaļā, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv.

Stratēģijas un programmas 1.redakcijas izstrādātas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projektā Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.

Aigars Ieviņš
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas