Piektdiena, 21. Janvāris, 2022. Agne, Agnese, Agnija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Iepazīsties


Iepazīsties - Bauskas novada vizuālā identitāte2020.02.27 Komentāri (0) Iepazīsties - Bauskas novada vizuālā identitāte

Līdz šim Bauskas novadam nav tikusi izstrādāta vizuālā identitāte. Darbs pie novada atpazīstamības un vizuālā tēla veidošanas bijis drīzāk emocionāls. Līdz šim uz daudziem reprezentatīvajiem materiāliem ticis izmantots novada ģerbonis, taču tas nav pareizais risinājums, jo līdzīgi kā Valsts simbolikā- tāpat arī novada oficiālā simbolika- karogs un ģerbonis nav interpretējami. Vienotas vizuālās identitātes izveide, kas balstīta pētījumos par novada unikālajām vērtībām un iedzīvotāju, uzņēmēju un viesu viedoklī par novada priekšrocībām un stiprajām pusēm, dod iespēju ar vienota grafiskā standarta un vienotas krāsu paletes palīdzību apvienot novadu kā vienotu veselumu, reizē akcentējot novada unikalitāti, kā arī izcelt specifisko interešu grupu – iedzīvotāju, uzņēmēju un viesu – intereses konkrētajā teritorijā.

Zīmola vizuālās identitātes izstrādes laiks – pirms plānotās administratīvi teritoriālās reformas – raisa jautājumus, tomēr ir loģisks un pamatojams. Stiprinot Bauskas novadu kā centrālo novadu, kuram tiks pievienotas citu novadu teritorijas, tiek nostiprinātas tās vērtības, kuras ir svarīgas vietējiem un nav pretrunā arī ar jaunveidojamās teritorijas nākotnes attīstības virzieniem  - vietu, kura ir draudzīga dzīvošanai, kurā tiek sekmēta uzņēmējdarbība un kura ir aicinoša viesiem.

Darbs pie Bauskas novada vizuālās identitātes izstrādes aizsākās 2019.gada augustā. Šī pusgada laikā Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki kopā ar pilna servisa reklāmas aģentūras Alpha speciālistiem, darba grupās piesaistot dažādu nozaru pārstāvjus no novada, ir pieveikuši radošām pārdomām, stratēģiskiem apsvērumiem un daudzveidīgiem vizuālajiem risinājumiem bruģētu ceļu.

Jau uzsākot darbu pie vizuālās identitātes izstrādes procesa, puses vienojās, ka saglabājams, uzlabojams un arī turpmāk attīstāms ir vēstījums ar kādu Bauska un Bauskas novads pie auditorijas ir vērsušies līdz šim. Koncepts SATIKTIES ir dziļi iesakņojies mērķauditorijas prātos, un tam ir kā ģeogrāfisks un racionāls, tā arī emocionāls pamatojums. Bauska. Kur satiekas. Satiekas upes, ceļi un cilvēki, satiekas jaunais ar veco, vēsture ar modernismu, metālmūzika ar kantrī, latvieši ar lietuviešiem, Mūsa ar Mēmeli. Te satiekas draugi, domubiedri, biznesa partneri.

Satikšanās konceptā balstīta, aizsākās grafiskā standarta izstrāde. Kopējā grafiskajā identitātes zīmē ietverti vairāki koncepti, kuri katrs atsevišķi simbolizē kādu svarīgu Bauskas novada asi, tai pat laikā viens otru papildina un kopā veido vienotu veselumu.

Koncepts – savienotie B burti

Tā ir Bauska kā fizisku ceļu, domu ceļu un cilvēcisku ideju ceļu saskarsmes punkts. Iedomāts ceļu viadukts, kurš varētu tikt pielīdzināts skaitlim 8. Tas apgāztā veidā simbolizē bezgalības zīmi. Kustību. Attīstību.

Koncepts – B burts

Spēcīgs burts, kā otrais alfabētā. Vārdi ar šo burtu ir pamatīgi, skaidri sadzirdami un ir ar nozīmi.

Koncepts - 

Bezgalības simbols. Izmanto fizikā un matemātikā, raksturojot kādu nebeidzamu kopumu. 

Koncepts - 

Biežāk izmantotais atrašanās punkta simbols elektroniskajās kartēs. Tas definē vietu, kur tu atrodies, kur vēlies nokļūt, tas norāda uz ceļu, kam sekot.

 

Koncepts -  

Dubultā līnija satiksmes apzīmējumos simbolizē augstas intensitātes kustības ceļu/maģistrāli. Bauska atrodas nozīmīgu ceļu krustpunktā, tas ir svarīgs resurss, kuru kā būtisku min visas mērķauditorijas – mobilitāte, iespēja nokļūt, ceļš mūs aizved mājās, atved pie mums savējos. Tik pat labi tas simbolizē arī dinamiku ne tikai mobilitātē, bet kopējā dzīves ritējumā.

 

Konceptiem mijiedarbojoties, radītais logotips ir elegants, moderns. 

Svarīgākais ir sajūtas, kādas rada šis simbols. Lai to noskaidrotu, tika veikta aptauja Bauskas novada viedokļu līderu vidū. Galvenās aptaujā minētās asociācijas no cilvēkiem, kuriem nekas netiek paskaidrots, vien parādīts logotips, bija bezgalība, vienotība, ceļš, puķe, lietišķs, upes.  Respondentu viedoklis par logotipa vizuālo pievilcību – 46% atzina, ka tas ir pievilcīgs, 46%, ka neitrāls un tikai 8% norādīja uz simbola nepievilcīgumu.

Logotipā uzsvars likts uz Bauskas vārdu, tomēr novads ir vienots veselums. Logotips simbolizē novada kopējās unikālās vērtības. Bauska izvēlēta kā lokomotīve, kam jāpaveic lielākais darbs novada atpazīstamības veicināšanā. Bauskā koncentrējas pasākumi, notikumi, tas ir vietējā reģiona darījumu centrs, kurš ar pakalpojumiem un piedāvājumu piesaista iedzīvotājus, uzņēmējus un viesus. Ar logotipu tiek stiprināta Bauska kā novada stūrakmens, reizē aicinot vērst skatu uz visu novadu kā piemērotu vietu dzīvošanai, apmeklēšanai, baudīšanai.

 

Par logotipa pamatkrāsu izvēlēta tumši zilā. Tumšzilais tonis ir pārmantots no Bauskas novada oficiālās simbolikas un padarīts tumšāks, lai būtu izteiksmīgāks un atšķirīgs. Simboliski to var pielīdzināt triju upju ūdeņu plūdumam.

Svarīgi, lai katra no auditorijām – iedzīvotāji, uzņēmēji, viesi -  būtu izdalīta atsevišķi un komunikācijā lietotu tieši sev izvēlēto krāsas un logo kombināciju. Tādēļ radītas akcentu krāsas. Lietojot tās ilgtermiņā, radīsies spēcīga asociācija ar kategoriju. Krāsa un noformējums kļūs par tradīciju, runājot par attiecīgās grupas tēmām, stiprinot logotipa lietojamību un krāsu.

Iedzīvotāju mērķgrupas tonis ir zaļš. Tā ir dzīvības, dabas, draudzīgas vides krāsa, kas sniedz cerību un ir draudzīga dažādām auditorijām.

Uzņēmējiem piešķirtais tirkīzzilais tonis ir inovāciju, unikālu ideju un radošu domu krāsa. Tā ir iedvesmojoša krāsa visiem uzņēmīgajiem.

Savukārt tūrisma šķietami neizteiksmīgais, pelēkais tonis ļauj izcelt krāšņo un dažādo  novada tūrisma, aktivitāšu un svētku piedāvājumu, pats paliekot fonā.

Darbs pie vizuālās identitātes izstrādes vēl nav noslēdzies. Turpinājumā tiks izstrādāta Zīmola vizuālās identitātes vadlīniju grāmata, kas sevī ietvers praktiskos risinājumus, kā logotips tiks iedzīvināts sadzīvē, vidē un notikumos.

„Mēs esam uzšuvuši uzvalku, taču svarīgākais, kā tas tiks valkāts,” paveikto komentē Alpha radošais direktors Mārtiņš Kozlovskis. Ir paveikts liels darbs, tomēr atbildīgākais vēl tikai priekšā – lietot jauno identitāti, veicinot tās iesakņošanos vidē, telpā un cilvēku prātos, piepildīt to ar saturu. Paralēli tiks uzsākts darbs pie vizuālās identitātes elementu ražošanas. Plānots, ka aprīlī Bauskas novada iedzīvotāji sākt pamanīt pārmaiņas un jaunās identitātes parādīšanos vidē.

Radītais risinājums ir atšķirīgs no līdz šim plaši lietotā koncepta, kas bija samērā vienveidīgs. Jaunā risinājuma koncepts ir daudz plašāks, un tas uzsver - Bauskas novads nav tikai vieta, kur satiekas upes, tas ir kas vairāk. Bauskas novads ir spēcīgs novads ar nenovērtējamu kultūrvēsturisko mantojumu, unikālām dabas vērtībām un Zemgales pērli Bausku, kas sevī koncentrē visu iepriekšminēto, saved kopā ceļus un cilvēkus un aicina satikties, lai dzīvotu, radītu un svinētu.

„Mums ir savs stāsts, uz kura balstīt mūsu ikdienu un par kuru stāstīt citiem. Mums ir vērtības ar kurām lepoties, un pirmā un galvenā no tām esam mēs paši – strādīgi, apņēmīgi, drosmīgi cilvēki. Mums ir spēcīga lokālā pašapziņa, kas veidojusies vēsturiski. Ļausim tai plūst pareizā gultnē, saliksim pareizos uzsvarus un virzīsimies un priekšu kā vienots veselums nevis pretinieki. Tieši par šīm vērtībām runā arī mūsu jaunais logotips uz kuru ikvienu novada iedzīvotāju aicinām paskatīties kā uz savējo,” radošā procesa rezultātu komentē Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina, „Mūs patiesi iedvesmo paveiktais. Mēs redzam šo logotipu kā novadu vienojošo simbolu un ar atvērtu prātu un sirdi nododam to arī novada iedzīvotājiem, cerot, ka arī viņus tas aizkustinās, iedvesmos un apvienos.”

Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību komanda izsaka sirsnīgu pateicību par jau paveikto ikvienam, kas bijis šī, nebūt ne vienkāršā, radošā procesa daļa. Paldies  Alpha komandai, par brīnišķīgo, atsaucības un pacietības pilno sadarbību. Mēs sajutām patiesu ieinteresētību un vēlmi saprast Bauskas novadu un Bauskas novada ļaudis.  

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kontaktinformācja: 65795190

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas