Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Iedzīvotājus aicina uz sporta halles tehniskā projekta publisko apspriešanu


Iedzīvotājus aicina uz sporta halles tehniskā projekta publisko apspriešanu2015.02.27 Komentāri (0) Iedzīvotājus aicina uz sporta halles tehniskā projekta publisko apspriešanu

2.martā tiks uzsākta daudzfunkcionālās sporta halles projekta publiskā apspriešana.  Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar izstrādātā tehniskā projekta niansēm, tādejādi sniedzot iespēju noformulētu savu individuālo viedokli par sporta halles būvniecības nepieciešamību, 18. februāra vakarā iedzīvotāji tika aicināti uz informatīvu sanāksmi. Diemžēl atsaucība bija neliela. Lai gan interesi par ēkas būvniecību ar interneta portālu starpniecību pauda daudzi iedzīvotāji uz informatīvo sanāksmi bija ieradies vien ļoti neliels iedzīvotāju skaits. Bez administrācijas pārstāvjiem, bija ieradušies aktīvi sporta dzīves atbalstītāji, daži novada domes deputāti un pāris iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta atrodas tuvu būvei.

Sporta halles būvniecības iecerei ir sena vēsture. Šobrīd publiskajai apspriešanai tiek nodots aktualizēts, 2010.gadā izstrādāts, tehniskais projekts.  Projekta pirmreizējā izstrāde tika īstenota ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansiālu atbalstu. „Administratīvā korpusa – sporta spēļu halles rekonstrukcija Pilskalna ielā 26, Bauskā” tehniskais projekts, kas sevī apvieno kā sporta, tā administratīvo telpu funkciju, pēc aktualizācijas atdzimis jaunā kvalitātē. Mijiedarbojoties moderniem telpu plānojuma risinājumiem un ekonomiskiem apsvērumiem, iedzīvotāju izvērtēšanai tiek nodots multifunkcionāls objekts, kas nodrošinās tās vajadzības, kādas par primārām izvirza Bauskas novada sporta aktīvisti.

Lai veiksmīgi īstenotu projekta aktualizāciju, ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota darba grupa divpadsmit cilvēku sastāvā. Darba grupā kopā ar SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” valdes priekšsēdētāju Ivo Dembovski, projekta vadītāju – arhitekti Lieni Līci, juristu Edgaru Šilinu, kā arī ūdens apgādes un kanalizācijas, apkures un ventilācijas, un elektroapgādes speciālistiem strādāja Bauskas novada administrācijas darbinieki, novada domes deputāti, Bauskas novada Būvvaldes pārstāvji, sporta centra „Mēmele” un Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas speciālisti. Projekta aktualizācijas izstrādes procesā, laika periodā no 2014.gada jūlija līdz 2015.gada februārim, tika organizētas 12 darba grupas sēdes. Iespējams, tieši ieguldītais darbs novedis pie tik veiksmīga un pārdomāta rezultāta, jo neviens projektētājs nevar būt pietiekami kompetents, lai bez ieinteresēto pasūtītāja pārstāvju klātbūtnes, izstrādātu projektu, kas apmierinātu visas pasūtītāja vajadzības, turklāt būtu skatāms kontekstā arī ar pasūtītāja finansiālajām iespējām.

Bauskas novada pašvaldības speciālisti nešaubās par halles būvniecības nepieciešamību. Informatīvajā sanāksmē iedzīvotāji pauda neizpratni, kādēļ tiek būvēta jauna ēka, nevis rekonstruēta esošā sporta centra būve Uzvaras ielā 10A. Izpilddirektors Jānis Kalinka skaidroja, ka sporta nama rekonstrukcijas plāns nekur nav pazudis, tas joprojām ir aktuāls, bet, lai varētu uzsākt sporta centra „Mēmele” rekonstrukciju, ir jādomā, kur novirzīt tur šobrīd sportojošos Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas skolēnus, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņus, kā arī pieaugušos. Šobrīd akūti trūkst telpu sporta skolas sporta aktivitāšu īstenošanai. Skolēnu treniņi notiek gan Griķu sporta zālē, gan Codē un Īslīcē, gan citviet novada teritorijā, kur pieejamas sporta zāles. Pēc treniņiem bērni mājās atgriežas vēlās vakara stundās. Jaunā sporta halle nodrošinātu iespēju treniņus organizēt Bauskā uz vietas.

Administratīvā korpusa – sporta spēļu halles rekonstrukcija Pilskalna ielā 26, Bauskā, plānota teritorijā, kur šobrīd atrodas angārs un nogāze uz Krasta ielas pusi līdz bijušajai āra kafejnīcai „Sarkanie jumti”. Ēka ir projektēta piecos līmeņos, turklāt, tas darīts tā, lai būve pilnībā iekļautos krasta terasēs un veidotu vienotu sporta kompleksu– stadions, sporta spēļu laukumi, jaunā slēgtā sporta halle. Plānojumā paredzēts ne vien izbūvēt ēku, bet arī mūsdienīgi sakārtot volejbola, tenisa un handbola laukumus. Terasēs plānots izvietot soliņus un atpūtas vietas sporta bāzes apmeklētājiem. Būvniecības noslēgumā, paredzēts sakārtot pilsētnieku iecienītu peldvietu Mūsas upes krastā, radot pievilcīgu kopskatu pilsētas vidē.

Daudzfunkcionālās sporta halles apbūves laukums ir 1715,53 m2, kopējā stāvu platība 5896 m2.

1.stāva kopējā platība – 499,88m2, tajā izvietojas zāle galda tenisam ar transformējamu sienu, sanitārie mezgli sievietēm, vīriešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dežuranta administratīvā telpa, kā arī apskaņošanas un vadības telpa, un vestibils ar galveno ieeju.

2.stāvā ar kopējo platību 234,47 m2 izvietota zāle prāta spēlēm (dambretei, šaham un reizē arī konferenču zāle), sanitārie mezgli sievietēm, vīriešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šajā stāvā ir trīs kabineti Bērnu un jaunatnes sporta skolas un sporta centra „Mēmele” administrācijai.

Mīnuss 1.stāva 300,09 m2 plānots izvietot transformējamas tribīnes, tehniskās telpas un sanitāros mezglus. Tribīņu daļā pēc to transformēšanas paredzēta treniņu vieta vieglatlētikā.

Mīnuss 2.stāva kopējā platība 1398,43 m2, tajā ietilpst sporta zāle 24x44,64, tās platība 1071,46m2. Sporta zāle dalāma divās atsevišķās daļās ar transformējamu sienu. Šī zāle izmantojama basketbolam, florbolam un volejbolam, šeit arī izvietojamas papildus sēdvietas. Šajā stāvā izvietoti sanitārie mezgli - 6 ģērbtuves, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mīnuss 3.stāva kopējā platība ir 455,32 m2. Šajā stāvā izvietota standartiem atbilstoša cīņas sporta zāle un trenažieru zāle, sanitārie mezgli (kopā 4 garderobes).

Sporta halle plānotas darbavietas 12 darbiniekiem un vienlaicīgi sportot tajā varēs ap 100 sportistu. Hallē paredzētas 350 skatītāju vietas, taču atkarībā no sporta veida, izspējams izvietot papildsēdvietas vēl 350 skatītājiem. 

Esošā angāra demontāžas un sporta halles būvniecības un aprīkojuma iegādes plānotās kopējās izmaksas ir 5 405 645,09 EUR ar PVN.

Sanāksmes laikā iedzīvotāji norādīja uz iespējamajām problēmām, saistītām ar piekļuvi ēkai. Gājēju un transporta piekļūšana sporta hallei plānota no Krasta ielas, Lauku ielas un pilsētas stadiona daļas - Zemgaļu ielas. Vieglajām automašīnām vietas paredzētas kā Krasta, tā Lauku ielas pusē, katrā no stāvvietām arī invalīdu stāvvietas. Ieeja ēkā ir no Krasta ielas puses, Lauku ielas puses, kā arī no ēkas rietumu puses un austrumu - tenisa laukuma - puses. Informatīvās sanāksmes laikā pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka informēja klātesošos, ka gan Zemgaļu ielai, gan Lauku ielai jau ir izstrādāti rekonstrukcijas tehniskie projekti, taču ņemot vērā plānotos būvdarbus, rekonstrukcijas darbu īstenošana ir atlikta un Lauku iela, kā arī Zemgaļu ielas posms tiks rekonstruēti pēc būvdarbu beigām.

Novadam ir daudz vajadzību. Kā norādīja kāds no informatīvās sanāksmes apmeklētājiem – kod kurā pirkstā gribi, visi sāp! Bauskā – novada centrā – nav standartiem atbilstošas sporta būves, nepieciešama jauna, moderna centrālās bibliotēkas ēka, iedzīvotāji ar nepacietību gaida iespēju izmantot peldbaseina piedāvājumu. Vai tiešām novada pašvaldībai finansiāli izdosies īstenot visus šos projektus, īpaši ņemot vērā, ka sporta halles un peldbaseina būvniecība plānota vienlaicīgi? Pašvaldības izpilddirektors skaidroja, ka peldbaseina būvniecības process ir iesācies. Tika izsludināts Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecības iepirkums, kurš šobrīd ir pārtraukts, jo projektētājs precizēja tehniskā projekta detaļas. Šobrīd projektētājs savu darbu ir paveicis, un drīzumā iepirkuma procedūra varētu atkal kļūt aktuāla. Aktīvi norit sarunas ar Finanšu ministriju par peldbaseina būvniecības projekta īstenošanas finansiālo segumu. Bibliotēkas būvniecības projekts ir vienīgais, kura īstenošanai visdrīzāk varētu rasties iespēja piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Šobrīd jaunā plānošanas perioda ietvaros nav atvērta vēl neviena atbalsta programma un, redzot cik gausi virzās jautājumi valsts līmenī, ir pārliecība, ka ātrāk par 2015.gada beigām tas arī nenotiks. „Bibliotēkas būvniecības jautājums ir aktuāls,” apliecināja Jānis Kalnika. Domājot par nākotnes būvniecības ieceri, pašvaldība jau šobrīd savā īpašumā likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvusi bibliotēkas ēkas būvniecībai nepieciešamos zemes gabalus.

Kā liecina internetā pieejamā informācija, ļoti daudziem iedzīvotājiem ir viedoklis par plānoto sporta halles būvniecības ieceri. Publiskā apspriešana ir īstā vieta priekšlikumiem, konstruktīvām diskusijām, tā ir iespēja iegūt atbildes uz jautājumiem, kuri ir neskaidri, neizprasti, iespējams, nepietiekami izskaidroti. Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi piedalīties sporta halles tehniskā projekta publiskajā apspriešanā, Publiskās apspriešanas norise plānota no 2.marta līdz 23.martam. Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2015.gada 19.martā plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā. Informācija par publiskās apspriešanas norisi, kā arī anketas viedokļa paušanai, būs pieejama Bauskas novada pašvaldības mājas lapā, pagastu pārvaldēs kā arī citās pašvaldības iestādēs. Ar sporta halles tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Uzvaras ielā 4, Bauskā, (tālr. informācijai 639 22852) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas