Otrdiena, 07. Februāris, 2023. Nelda, Ričards, Rihards, Rišards

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu un Vides attīstības komitejas sēdes darba kārtība


2019.12.12 Komentāri (0) Finanšu un Vides attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 12.decembrī plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par līgumu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
2. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: L.Ģerģe
3. Par papildu finansējuma piešķiršanu Brunavas pagasta pārvaldei.
Ziņo: B.Marčenkova
4. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: V.Gabrāns
5. Par Bauskas novada pašvaldības kustamās mantas - divu apkures katlu atsavināšanu.
Ziņo: Z.Kalējs
6. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: U.Saukums
7. Par pašvaldības finansējumu investīciju projektam “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
Ziņo: J.Kalinka
8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetā.
I.Spurķe
9. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “MĀZERS”.
Ziņo: Ņ.Tomase
10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strēlnieku iela
[…], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
12. Par inženierbūves “Mūsas tilts”, Gailīšu pagastā pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: A.Fridrihsone
13. Par Informāciju tehnoloģiju nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: M.Pafrats.
14. Par Bauskas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījuma saskaņošanu.
Ziņo: B.Ostrovskis

15. Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumā “Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Bauskas Novada Vēstis” nolikums”.
Ziņo: I.Šomina
16. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam 2020”.
Ziņo: I.Spriņķe
17. Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2020.gadā.
Ziņo: I.Spriņķe
18. Par aizņēmumu 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa sadarbības projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
19. Par grozījumu Bauskas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumā “Par atbalstu projektam “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā”.
Ziņo: I.Tijone
20. Par aizņēmumu 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
21. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam.
Ziņo: I.Tijone
22. Par administratīvi teritoriālo reformu.
Ziņo: I.Tijone
23. Par aizdevuma izsniegšanas grafiku.
Ziņo: I.Ruhocka
24. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam.
Ziņo: E.Grigorjeva
25. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo: E.Grigorjeva

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks
Komitejas priekšsēdētājs: G.Skurba


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas