Otrdiena, 27. Septembris, 2022. Ādolfs, Ilgonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (notiek attālināti)


2022.01.20 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (notiek attālināti)

2022.gada 20.janvārī plkst. 09:00 (attālināti)

1. Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai.
Ziņo: Laura Ārente

2. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Ziņo: Laura Ārente

3. Par nolikuma “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Līga Rimševica

4. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu ,,Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante, Jānis Strēlis, Dace Neiberte

5. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

6. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģējuma slēgšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

7. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastos.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

8. Par siltumenerģijas tarifu Rundāles pagastā.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

9. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Plūdoņa ielā 36 k-2, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8, Rīgas ielā 62, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6, Kalēju ielā 32, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Rīgas ielā 71, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.23, “Saulstari”, Zvaigzne, Vecsaules pag., Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

14. Par dzīvojamās telpas Pilskalna iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

15. Par dzīvojamās telpas [...], Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pēternieki”, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

17. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

18. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

19. Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta ieņēmumu projekts.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

20. Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta izdevumu kopsavilkums.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Gita Skribāne, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas