Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (notiek attālināti)


2021.10.21 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (notiek attālināti)

2021.gada 21.oktobrī plkst. 09:00 (attālināti)

 

1. Par iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs

2. Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs

3. Par iestādes “Vecumnieku novada dome” apbalvojumu piešķiršanu.
Ziņo: Aiga Saldābola

4. Par Z. Jankuža atkārtotu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības aģentūras “Valles pašvaldības aģentūra” direktora amatā.
Ziņo: Aiga Saldābola

5. Par Iecavas, Rundāles, Bauskas un Vecumnieku izglītības iestāžu nosaukumu maiņu.
Ziņo: Vija Ieleja

6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.
Ziņo: Anita Velmunska

7. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu futbola klubam "RUNDĀLE".
Ziņo: Marija Dūduma

8. Par finansējuma piešķiršanu Vokālās studijas “Pigoriņi” ierakstu albuma izdošanai.
Ziņo: Jānis Dūmiņš

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Rīgas ielā 3, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai.
Ziņo: Agita Eglinska

10. Par Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2022. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ziņo: Ilze Tijone

11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””.
Ziņo: Antra Bagone
Uzaicināti: Dina Romanovska

12. Par iestāžu „Bauskas novada Sociālais dienests”, „Iecavas novada sociālais dienests”, Rundāles novada sociālais diensts” un struktūrvienības „Vecumnieku novada sociālais dienests” reorganizāciju.
Ziņo: Dina Romanovska

13. Par iestāžu „Bauskas novada bāriņtiesa”, „Iecavas novada bāriņtiesa”, Rundāles novada bāriņtiesa” un struktūrvienības „Vecumnieku novada bāriņtiesa” reorganizāciju.
Ziņo: Edīte Ķerģe-Karika

14. Par saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu" apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Putna

15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitenieki”, Viesturu pagasts, Bauskas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kareivju iela 5, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauklīgandi”, Vecsaules pagastā izlozes uz lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas” ar adresi Bērzkalnu iela 21, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ūdentiņi” Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

20. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4050 003 0051 un 4050 003 0059 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagrabs” ½ domājamās daļas Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežāžu garāža 30”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Stīveru lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Straumaņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

25. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

26. Par dzīvojamās telpas Imantas iela [...],Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

27. Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā [...], Bauskā, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

28. Par dzīvojamās telpas Dārza iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

29. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa Salātu iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

30. Par sociālā dzīvokļa [...], Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

31. Par sociālā dzīvokļa [...], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Baznīcas ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Salātu ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Salātu ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...], Skolas ielā [...], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

36. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 23. decembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Pils iela [...], Mežotnes pagastā atsavināšanu”.
Ziņo: Sandra Kazāka
Uzaicināti: Aija Fridrihsone

37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. [...] Pils iela [...], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...] “[...]”, Pastališķi, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Liepu ielā [...], Rītausmas, Īslīces pag. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Liepu ielā [...], Rītausmas, Īslīces pag. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

41. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpe, Stelpes pag., izīrēšanu .
Ziņo: Ligita Vasermane

42. Par dzīvojamās telpas Cīruļu iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

43. Par dzīvojamās telpas “[...]”, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

44. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

45. Par dzīvojamās telpas [...], Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

46. Par dzīvojamās telpas [...], Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

47. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

48. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

49. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

50. Par dzīvojamās telpas [...] Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

51. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

52. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

53. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.,īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas