Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2022.06.22 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 22.jūnijā plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par Bauskas novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: Laura Ārente

2. Par aizņēmumu projekta ”Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska”, Nr.LLI-498 īstenošanai.
Ziņo: Ilze Tijone

3. Par papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe

5. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Feldmanis

6. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Feldmanis

7. Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Putna

8. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
Ziņo: Indra Latviete

9. Par noteikumu "Iekšēja audita veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
Ziņo: Dainis Rijkuris

10. Par nekustamo īpašumu “Konstrukcijas” kā mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”
Ziņo: Aija Fridrihsone.
Uzaicināti: SIA "Bauskas ūdens"

11. Par spēļu zāles aizvēršanu Plūdoņa ielā 8, Bauska un atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Salātu ielā 27A, Bauskā.
Ziņo: Linda Mežsarga
Uzaicināti: Dace Platonova

12. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.
Ziņo: Arvīds Zvirbulis

13. Par dzīvojamās mājas Salātu iela 16 k-1, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: Agita Eglinska

14. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģēšanas līgumu slēgšanu”.
Ziņo: Gunita Vīgupa

15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, “Birzgaļi”, Gailīšu pag., Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, “Pāce 2”, Pāce, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Stacijas iela 5, Bauska, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pukinski”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Klinšu iela 6, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krišjāņu ferma”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežgaļu mežs”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

22. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 "Eglaines”, Kurmene, Kurmenes pagasts, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

23. Par dzīvojamās telpas “Zemitāni” - 6, Bārbeles pag., Bauskas nov. sadarbības līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

24. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Āķi-1”, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

25. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, "Piebalgas 1”, Piebalgas, Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

26. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 "Misas kūdra 1”, Misa, Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

27. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Saulaine 1, Saulaine, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

28. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 "Zemgaļi", Pilsrundāle, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Paozoli 57”, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kurtiņi”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Edvarta Virzas iela 47, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upītes 1”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas