Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2022.03.24 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 24.martā plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Par Bauskas novada pašvaldības Stelpes pamatskola reorganizāciju par Stelpes sākumskolu.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Vija Ieleja

2. Par parakstu apliecināšanas vietu noteikšanu.
Ziņo: Līga Kausiniece
Uzaicināti: Juris Gailis

3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums".
Ziņo: Linda Mežsarga

4. Par Bauskas novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā” precizēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

5. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Kārtība, kādā tiek iznomāti Bauskas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši neapbūvēti zemesgabali" apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante, Dace Neiberte, Jānis Strēlis

6. Par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada 31.marta noteikumu „Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

7. Par noteikumu “Kārtība, kāda tiek izmantota Bauskas novada pašvaldības manta un finanšu līdzekļi” apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

8. Par Bauskas novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada Uzņēmēju gada balva” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Santa Švāģere

9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Juris Jundulis

10. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
Uzaicināti: Baiba Marčenkova, Uģis Volosovskis, Dace Šķiliņa, Līvija Šarķe, Iluta Puķīte, Zigurds Kalējs, Līga Vasiļauska

11. Par finansējuma piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Imants Svētiņš

12. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Zemgales plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu”.
Ziņo: Antra Bagone

13. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””.
Ziņo: Antra Bagone

14. Par projekta “Ed. Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” iesniegšanu.
Ziņo: Ineta Bramane

15. Par projekta “Skaņas audiosistēmas iegāde Iecavas kultūras nama pasākumu īstenošanai ” iesniegšanu.
Ziņo: Ineta Bramane
Uzaicināti: Alma Spale

16. Par projekta “Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošana” iesniegšanu.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Zigurds Kalējs

17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Bērsteles luterāņu baznīcas tehniskā apsekojuma sagatavošanai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Šepingu sola Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīcā izpētei un restaurācijas programmas sagatavošanai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

19. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam.
Ziņo: Marta Augucēviča

20. Par atbalstu Bauskas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Ziņo: Aivars Okmanis

21. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.
Ziņo: Zaiga Kārkliņa

22. Par finansējuma piešķiršanu Iecavas kultūras namam svētku “Iecavai 530” rīkošanai.
Ziņo: Alma Spale

23. Par finansējuma piešķiršanu festivāla ”Zobens un Lemess ” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Valdis Bēzvalds

24. Par finansējuma piešķiršanu Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia !” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Laura Šarova

25. Par finansējuma piešķiršanu festivāla ”Country Bauska Festival 2022” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Mārtiņš Jātnieks Borkovskis

26. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunsardzes centru.
Ziņo: Antra Ozoliņa

27. Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1031 Pilsrundāle – Ādžūni posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
Ziņo: Aigars Sietiņš

28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cālīši”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. [...], Sporta ielā [...], Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...], Sporta ielā [...], Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Purviņu mežs” atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļu mežs” atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas