Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2021.07.22 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 22.jūlijā plkst. 09:00
Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1

1. Par tiesībām īstenot Eiropas Savienības un valsts budžeta programmas projektus.
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Laura Ārente, Dace Šileika, Indra Latviete
2. Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam.
Ziņo: Ilona Spurķe
3. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “Bauska””.
Ziņo: Dina Romanovska
4. Par pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanu sportistam.
Ziņo: Aiga Saldābola
5. Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un Lemess” organizēšanai.
Ziņo: Jānis Dūmiņš
6. Par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai.
Ziņo: Ineta Jakubone
Uzaicināti: Mirdza Brazovska
7. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
Ziņo: Andris Rācenis
8. Par pašvaldībai lietošanā esošo nedzīvojamo telpu nekustamā īpašuma “Saulaines darbnīcas”, Rundāles pagasts, Bauskas novads un nekustamā īpašuma “"Kaucmindes staļļi", Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienības daļas daļu iznomāšanu.
Ziņo: Dace Spura
9. Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Mežiņi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, zemes vienību izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Ziņo: Dace Spura
10. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo: Agnese Čakša
11. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 27 – 4, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane
12. Par aizņēmumu Ceriņu ielas pārbūvei Vecumniekos un Sporta un Strauta ielām Skaistkalnē.
Ziņo: Aiga Saldābola
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta mežs Vecumniekos”, Vecumnieku pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane
14. Par bezmantinieka mantas Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā pārņemšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Robežu iela 31, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0068 iznomāšanu Īslīces pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis
17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0044 iznomāšanu Īslīces pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis
18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sieriņi”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
19. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4068 002 0173 un 4068 007 0050 daļu Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa
[…], Īslīces pag., Bauskas nov. izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
21. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā […], Garozā, Mežotnes pagastā. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
22. Par dzīvojamās telpas
[…], Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: 
Sandra Kazāka   
23. Par sociālā dzīvokļa […], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
24. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela
[…], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
25. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Bauskā. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: 
Sandra Kazāka   
26. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
27. Par dzīvojamās platības […], Pastališķi, Īslīces pagastā maiņu.
Ziņo: Sandra Kazāka
28. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
29. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
30. Par dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauskā nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
31. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
32. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
33.Par dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauskā nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas