Pirmdiena, 27. Jūnijs, 2022. Malvis, Malvīne

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.12.17 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 17.decembrī plkst.14.00

1. Par kartību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2020.gadā.
Ziņo: D.Platonova
2. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam 2021”.
Ziņo: D.Platonova
3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: U.Saukums
4. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Feldmanis
5. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: J.Feldmanis
6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītas nokavējuma naudas dzēšanu A.S.
Ziņo: Ņ.Tomase
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spurķe
8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 11.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 “Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”.
Ziņo: D.Romanovska
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālināto mācību laikā”.
Ziņo: D.Romanovska
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas “Lauktehnika 18”, Rītausmās, Īslīces pagastā labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Bērzkalnu iela 57, Īslīces pagastā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Pasta iela 5, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai, fasādes remontam un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Plūdoņa iela 37, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Plūdoņa iela 16, Bauskā fasādes remontam un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
15. Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un atlīdzības noteikšanu 2021.gadā kolektīvu vadītājiem un speciālistiem.
Ziņo: E.Māla
16. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
17. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
18. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
19. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Codes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
20. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Dāviņu pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
21. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
22. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
23. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
24. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
25. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas pils muzejs” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
26. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
27. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Kultūras centrs” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
28. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
29. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
30. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam.
Ziņo: J.Kalinka
31. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo: J.Kalinka
32. Par līgumu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas