Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.11.19 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 19.novembrī plkst.14.00, attālināti

1. Par prioritāšu noteikšanu 2021.gada budžeta sastādīšanā. 
Ziņo: J.Kalinka
2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu”.
Ziņo: I.Spurķe
3. Par Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesniegumu.
Ziņo: I.Spurķe
4. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumā Nr.2 “Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”.
Ziņo: L.Rimševica
5. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” nolikumā.
Ziņo: L.Rimševica
6. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: D.Romanovska
7. Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā.
Ziņo: M.Kuļikauska
9. Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības noteikšanu 2021.gadā.
Ziņo: E.Māla
10.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra noteikumos Nr.4 “Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi”.
Ziņo: E.Māla
11. Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde”.
Ziņo: Z.Kalējs
12. Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde”.
Ziņo: A.Gurkovskis
13. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Bauskas Mūzikas un mākslas skolai.
Ziņo: A.Velmunska
14. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam 2021.gadā.
Ziņo: I.Tijone
15. Par nodomu protokola slēgšanu Bauskas industriālajā teritorijā.
Ziņo: I.Tijone
16. Par Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas izveidošanu.
Ziņo: I.Nagņibeda
17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
18. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu AS “LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE”.
Ziņo: Ņ.Tomase
19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “BAZA BUILDING”.
Ziņo: Ņ.Tomase
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “JUMIS T”.
Ziņo: Ņ.Tomase
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M.A.
Ziņo: I.Šķirmante
22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu, Vecsaules pagastā.
Ziņo: I.Šķirmante
23. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “Topinambo Agro”.
Ziņo: I.Šķirmante
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzenīšu lauks”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
25. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[…] “[…]”, Janeikas, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas