Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.08.20 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 20.augustā plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” komandai.
  Ziņo: L.Rimševica
 2. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
  Ziņo: D.Romanovska
 3. Par telpu piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijas klātienes mācību procesa nodrošināšanai 2020./ 2021.mācību gadā.
  Ziņo: M.Bauvare
 4. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
  Ziņo: M.Bauvare
 5. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “[…]”-[…], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 6. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. […], Pils ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 7. Par Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam publisko apspriešanu.
  Ziņo: R.Ignatjevs
 8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļas Brunavas pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: M.Šarķis
 9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0017 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: M.Šarķis
 10. Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0107 daļas Bauskā iznomāšanu.
  Ziņo: D.Stubure
 11. Par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0224 Bauskā nomu.
  Ziņo: D.Stubure
 12. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
  Ziņo: D.Stubure
 13. Par kompensācijas piešķiršanu par ēku Krasta iela 13, Bauskā nojaukšanai.
  Ziņo: D.Stubure

 

Komitejas priekšsēdētājs: V.Čačs


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas