Otrdiena, 07. Februāris, 2023. Nelda, Ričards, Rihards, Rišards

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.07.23 Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 23.jūlijā plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
Ziņo: S.Oļehnoviča
2. Par aizņēmumu investīciju projekta “Pilskalna ielas Bauskā pārbūve” īstenošanai.
Ziņo: S.Oļehnoviča
3. Par aizņēmumu investīciju projekta “Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve” īstenošanai.
Ziņo: S.Oļehnoviča
4. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
Ziņo: S.Oļehnoviča
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.
Ziņo: M.Bauvare
6.  Par nekustamā īpašuma Īslīces iela 1, Bauskā daļas iznomāšanu ielu tirdzniecībai.
Ziņo: A.Fridrihsone
7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pīlādžu iela 2, Likverteni, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
8. Par dalību projektu konkursā “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”.
Ziņo: I.Munda
9. Par atļauju SIA “Eco Baltia vide” izvietot dalīti savākto atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju Īslīces ielā 5A, Bauskā.
Ziņo: E.Upīte

Komitejas priekšsēdētājs: V.Čačs


Citas ziņas