Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 18.jūnijā plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska


1. Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
2. Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Bauskas novada simbolikas lietošanu".
Ziņo: I.Šomina
3. Par saistošo noteikumu „Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: B.Ostrovskis
4. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra nometņu darbības saskaņošanu.
Ziņo: B.Svareniece
5. Par Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” organizētās nometnes saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
6. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: A.Fridrihsone
7. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
8. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas siltums”.
Ziņo: D.Stubure
9. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „VIDES SERVISS”.
Ziņo: D.Stubure
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0224 Bauskas pilsētā daļas nomu.
Ziņo: D.Stubure
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0041 iznomāšanu Brunavas pagastā.
Ziņo: G.Vīgupa
12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecvilciņi”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Piekūnu lauks”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
14. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: S.Kazāka
15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], “[...]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
16. Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: A.Eglinska
17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Uzvaras iela 9, Bauskā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Dārza iela 18, Bauskā  tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Vītolu iela 8, Bauskā  tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas