Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.05.21 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 21.maijā plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
2. Par nomas maksas samazinājumu SIA “GARUDA foods”.
Ziņo: A.Gurkovskis
3. Par nekustamā īpašuma daļas “Pamūšas kanalizācija” nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: A.Gurkovskis
4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0020 Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
5. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu  “Anduļas”.
Ziņo: A.Fridrihsone
6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 005 0126 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
7. Par nekustamā īpašuma Lidlauka iela 2, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
8. Par projekta “Saules dārza amfiteātra izveide konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Platonova
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Meistars Gothards”.
Ziņo: I.Tijone
10. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: I.Tijone
11. Par Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.7 “Par Bauskas novada simbolikas lietošanu” precizēšanu.
Ziņo: E.Upīte
12. Par Bauskas novada domes 2019.gada  28.novembra saistošo noteikumu Nr.15 "Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru" precizēšanu.
Ziņo: E.Upīte
13. Par saistošo noteikumu “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
Ziņo: B.Ostrovskis

Komitejas priekšsēdētājs: V.Čačs


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas