Ceturtdiena, 05. Augusts, 2021. Arvils, Osvalds

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.04.23 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 23.aprīlī plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: A.Vērmanis
2. Par valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.
Ziņo: Z.Kārkliņa
3. Par projektu konkursā “Mēs savam novadam 2020” iesniegto projektu apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spriņķe
4. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu Nr.[…], Nr. […], “[…]”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
5. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 15, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
6. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārkliņu lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunsmilgas”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0138 daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0320 daļas Dāviņu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
9. Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā 1, Bauskā nomu.
Ziņo: D.Stubure
10. Par zemes nomas līguma Nr.G-33 Gailīšu pagastā parāda dzēšanu
Ziņo: G.Vīgupa
11. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: G.Vīgupa
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņā pagarināšanu Bauskas novadā.
Ziņo: G.Vīgupa
13. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu”.
Ziņo: I.Tijone
14. Par nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 26k-1-701, Bauskā iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
Ziņo: I.Tijone
 
Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas