Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.02.17 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 20.februārī plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
Ziņo: A.Gurkovskis
2. Par Bauskas novada zīmola vizuālās identitātes apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: A.Naumane
4. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
5. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “BAUSKA”” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: E.Grigorjeva
7. Par nedzīvojamo telpu nomu VAS “Latvijas Pasts” ēkā “Virsaiši 1”, Codes pagastā.
Ziņo: D.Šķiliņa
8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: J.Feldmanis
9. Par finansējuma piešķiršanu Veltai Brucei.
Ziņo: L.Rimševica
10. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.
Ziņo: L.Rimševica
11. Par finansējuma piešķiršanu Ilzei Cielavai.
Ziņo: L.Rimševica
12. Par finansējuma piešķiršanu Lidijai Martinkenai.
Ziņo: L.Rimševica
13. Par finansējuma piešķiršanu veterānu florbola komandai “Bauska”.
Ziņo: L.Rimševica
14. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas čempionātā ūdens motosportā “Formula Future” laivu klasē.
Ziņo: L.Rimševica
15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[…], Rīgas ielā
[…], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[…], Ceriņu ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
17. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas slimnīca”.
Ziņo: D.Stubure
18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0112 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 007 0111 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0125 daļas Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0324 Dāviņu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rūnu raksti”.
Ziņo: I.Spriņķe
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Īslīces sieviešu klubs “Rītausma””.
Ziņo: I.Spriņķe
24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu reliģiskajai organizācijai “Budbergas Svētā Pāvila Evaņģēliski Luteriskā draudze”.
Ziņo: I.Spriņķe

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas