Sestdiena, 25. Septembris, 2021. Rauls, Rodrigo

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.08.22 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 22.augustā plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1.Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.
Ziņo: L.Rimševica
2.Par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai.
Ziņo: E.Grigorjeva
3.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai.”.
Ziņo: M.Bauvare
4.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
5.Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu.
Ziņo: A.Juškevics
6.Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā.
Ziņo: B.Marčenkova
7.Par Bauskas novada domes nolikuma “Bauskas novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada uzņēmēju Gada balva” nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
8.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās” nodrošināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
9.Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: D.Romanovska
10.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Centra iela 20, Mūsa, Ceraukstes pagastā centrālapkures sistēmas atjaunošanai.
Ziņo: A.Eglinska
11.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[...], Plūdoņa ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka 
12.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[...], Bērzu ielā [...], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
13.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[...], “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
14.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[...], “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.
[...], “[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
16.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[...]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
17.Par pašvaldības tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “
[...]”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
18.Par pašvaldības tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “
[...]”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
19.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[...]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
20.Par nekustamo īpašumu Alejas kapi” un “Pikčeļ kapi”, Vecsaules pagastā dāvinājuma pieņemšanu.
Ziņo: D.Stubure
21.Par nedzīvojamās  telpas Uzvaras ielā
[...], Bauskā nomas līguma atjaunošanu.
Ziņo: D.Stubure 
22.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[...]”, Vecsaules pagastā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
23.Par nekustamā īpašuma Ernesta Kapkalna iela
[...], Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas