Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.07.18 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 18.jūlijā plkst.14.00
Uzvaras iela 1

1.Informācija par Bauskas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 6 mēnešos.
Ziņo: S.Oļehnoviča
2.Par grozījumiem 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par aizņēmumu ELFLA projekta ”Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” īstenošanai”.
Ziņo: I.Tijone
3.Par finansējuma piešķiršanu “Mežotnes pagasta, DFC “Strēlnieki” telpas Nr.61 un Nr.62 kolonnas atjaunošanas un telpas Nr.19 un Nr.21 pārseguma atjaunošanas” realizācijai.
Ziņo: Z.Kalējs
4.Par deleģēšanas līgumu ar  SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: J.Feldmanis
5.Par grozījumu deleģēšanas līgumā ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Feldmanis
6.Par sadraudzības līguma noslēgšanu ar Biržu rajona pašvaldību (Lietuvas Republika).
Ziņo: I.Pinne
7.Par sadraudzības līguma noslēgšanu ar Pasvales rajona pašvaldību (Lietuvas Republika).
Ziņo: I.Pinne
8.Par sadraudzības līguma noslēgšanu ar Ostrovecas rajona pašvaldību (Baltkrievijas Republika).
Ziņo: I.Pinne
9.Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Zemgales mutes veselības centrs”.
Ziņo: E.Grigorjeva
10.Par finansējuma piešķiršanu K.K.
Ziņo: B.Šumina
11.Par finansējuma piešķiršanu J.Š.
Ziņo: L.Rimševica
12.Par finansējuma piešķiršanu R.M.
Ziņo: L.Rimševica
13.Par finansējuma piešķiršanu G.P.
Ziņo: L.Rimševica
14.Par finansējuma piešķiršanu J.F.
Ziņo: L.Rimševica
15.Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Bauskas invalīdu biedrība” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
16.Par Bauskas novada Sociālā dienesta dalību līdzfinansētajā projektā “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā.
Ziņo: D.Romanovska
17.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvniecības izstrādājumu atjaunošanu” precizēšanu.
Ziņo: D.Putna
18.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu ielā [...], Bauskā ½ domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
19.Par rezerves zemes piekritību Bauskas novada pašvaldībai.
Ziņo: A.Fridrihsone
20.Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmiem nekustamiem īpašumiem “Cepļa urbums” un “Cepļa 10 ceļš”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
21.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0717 Īslīces pagastā  piekritību un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
22.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
23.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Ziņo: A.Fridrihsone
24.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
25.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]” ½ domājamās daļas, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
26.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Vītolu iela 10, Bauskā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
27.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Lauku iela 6, Rītausmas, Īslīces pagastā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas