Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.06.20 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 20.jūnijā plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1.Par grozījumiem 2017.gada 3.maija līgumā Nr.BNA 2016/045 “Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola””.
Ziņo: I.Ruhocka
2.Par Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
3.Par atbalstu Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projektam    “Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska”.
Ziņo: M.Skanis
4.Par aizņēmumu projekta „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”   Nr.LLI-291 investīciju daļas izmaksu segšanai.
Ziņo: D.Platonova
5.Par finansējuma piešķiršanu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada, Mežotnes pagasta, Cepļa ciemā III kārta” realizācijai.
Ziņo: Z.Kalējs
6.Par projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Gailīšu pagasta Mūsas un Pamūšas ciemos” finansējumu.
Ziņo: A.Gurkovskis
7.Par daļas no nekustamā īpašuma “Anckaiši 5”, Mežotnes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: E.Grigorjeva
8.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: B.Ostrovskis
9.Par Bauskas sākumskolas pievienošanu Bauskas Valsts ģimnāzijai.
Ziņo: M.Bauvare
10.Par finansējuma piešķiršanu M.K., M.K., K.S., M.M.
Ziņo: M.Bauvare
11.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta noteikumos Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
12.Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
13.Par telpas daļas Uzvaras ielā 1, Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
14.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Lauku ielā 6, Rītausmās, Īslīces pagastā teritorijas labiekārtošana” .
Ziņo: A.Eglinska
15.Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.
Ziņo: S.Oļehnoviča
16.Par finansējuma piešķiršanu I.C.
Ziņo: L.Rimševica
17.Par finansējuma piešķiršanu L.M.
Ziņo: L.Rimševica
18.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Līgas”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
19.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Strauta iela 14”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
20.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, ,,Cīņas”,  Brunavas pag. atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma -dzīvokļa Nr.4, Rūpniecības ielā 18, Bauskā.
Ziņo: S.Kazāka

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas