Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.04.18 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 18.aprīlī plkst.14.00

1.Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: A.Vērmanis
2.Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: A.Kapkalns
3.Par atbalstu projektam „Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai”.
Ziņo: I.Tijone
4.Par aizņēmumu sadarbības projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
5.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”
Ziņo: D.Putna
6.Par projektu konkursā “Mēs savam novadam 2019” iesniegto projektu apstiprināšanu.
Ziņo: D.Platonova
7.Par aizņēmumu ELFLA projekta ”Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
Ziņo: J.Kalinka
8.Par aizņēmumu ELFLA projekta ”Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” īstenošanai
Ziņo: J.Kalinka
9.Par deleģēšanas līgumu ar SIA “Vides serviss”.
Ziņo: E.Grigorjeva
10.Par aizņēmumu projekta ”Pilskalna ielas, Bauskā pārbūve, 1.kārta”  īstenošanai.
Ziņo:
A.Eglinska
11.Par aizņēmumu Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai, Īslīces pagastā pārbūvei.
Ziņo: A.Eglinska
12.Par aizņēmumu projekta ”Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošana” īstenošanai.
Ziņo: A.Eglinska
13.Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Plūdoņa ielā 37, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai un jumta nomaiņai.
Ziņo: A.Eglinska
14.Par Bauskas politiski represēto kluba “Rēta” iesniegumu.
Ziņo: A.Juškevics
15.Par Bauskas bērnu un jauniešu centra nometņu darbības saskaņošanu.
Ziņo: B.Svareniece
16.Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: L.Ģerģe
17.Par Bauskas 2.vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: V.Grigorjeva
18.Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica
19.Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules čempionātā ūdens motosportā “Formula Future” laivu klasē Bauskas novada sportistiem.
Ziņo: L.Rimševica
20.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0014 Bauskas pilsētā daļas nomu.
Ziņo: G.Vīgupa
21.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: I.Krūmiņa
22.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
Ziņo: I.Krūmiņa
23.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumā.
Ziņo: A.Smiltiņa – Plūdone
24.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Ceplis 3”-4, Ceplis, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa ,,Ceplis 3”- 6, Ceplis, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa ,,Ceplis 4”-6, Ceplis, Mežotnes pagastā  atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas