Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.03.21 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 21.martā plkst.14.00

1.Par atbalstu projektam “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā”.
Ziņo: I.Tijone
2.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 25.maijā lēmumā „Par atbalstu sadarbības projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā””.
Ziņo: I.Tijone
3.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā „Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 – 2020) projektam „ Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā””.
Ziņo: L.Baha
4.Par aizņēmumu projekta „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”   Nr.LLI-291 investīciju daļas izmaksu segšanai.
Ziņo: L.Baha
5.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Kopdaris”.
Ziņo: I.Munda
6.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
7.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Smaidas”-2, Vecsaules pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: L.Vasiļauska
8.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Sociālais centrs Lilijas”, Vecsaules pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo: L.Vasiļauska
9.Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Bauskas ielā 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
Ziņo: A.Gurkovskis
10.Par atbalstu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada, Mežotnes pagasta, Cepļa ciemā III kārta” realizācijai.
Ziņo: Z.Kalējs
11.Par dzīvojamās mājas Pļavu ielā 2, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
12.Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Plūdoņa ielā 16, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai.
Ziņo: A.Eglinska
13.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Uzvaras iela 9, Bauskā  tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
14.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Dārza iela 18, Bauskā  tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
15.Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 12A, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
16.Par finansējuma piešķiršanu festivāla “Country Bauska Festival 2019” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
17.Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla ”Vivat Curlandia!” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
18.Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un Lemess” organizēšanai
Ziņo: J.Dūmiņš
19.Par finansējuma piešķiršanu Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības “Bauska” projektam.
Ziņo: D.Romanovska
20.Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projektam.
Ziņo: D.Romanovska
21.Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā.
Ziņo: I.Krūmiņa
22.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “RENCĒNU AUTOKLUBS” pasākumu organizēšanai.
Ziņo: L.Rimševiča
23.Par finansējuma piešķiršanu veterānu florbola komandai Bauska.
Ziņo: L.Rimševica
24.Par finansējuma piešķiršanu E.R.
Ziņo: L.Rimševica
25.Par finansējuma piešķiršanu D.K.
Ziņo: L.Rimševica
26.Par finansējuma piešķiršanu A.S.
Ziņo: L.Rimševica
27.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Birztalas” - 1, Ādžūni, Īslīces pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: D.Stubure
28.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mežmalas iela 11, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
29.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Saktas garāžas”, Vecsaules pagastā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
30.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veczaķi”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
31.Par nekustamā īpašuma Avotu iela, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Stubure
32.Par Rātslaukuma daļu iznomāšanu vasaras kafejnīcām (terasēm).
Ziņo: D.Stubure
33.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Ceplis 13” - 3 Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas