Sestdiena, 23. Janvāris, 2021. Grieta, Strauta, Rebeka

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.01.24 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 24.janvārī plkst.14

1.Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ziņo: E.Grigorjeva
2.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
3.Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Draudzības iela X”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
4.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Rīgas ielā X, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
5.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Skolas ielā X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
6.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
7.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
8.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
9.Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
10.Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek novērtēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība un noteiktas pašvaldības piemaksas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem par profesionālā darba kvalitāti” apstiprināšanu.
Ziņo: M.Bauvare
11.Par dalības maksu pasākumā “Spēlēju un dancoju”.
Ziņo: B.Svareniece
12.Par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
13.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par atbalstu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.- 2020.) projektam “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā””.
Ziņo: I.Munda
14.Par aizņēmumu projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” Nr.LLI-291 investīciju daļas izmaksu segšanai.
Ziņo: I.Munda
15.Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Rūpniecības ielā 26, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai un ēkas atjaunošanai.
Ziņo: A.Eglinska

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas