Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.12.20 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 20.decembrī plkst.14


1.Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: D.Romanovska
2.Par dalību sadarbības projektā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē”.
Ziņo: I.Turkupole-Zilpure
3.Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2019.gadā.
Ziņo: I.Tijone
4.Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam” 2019”.
Ziņo: I.Tijone
5.Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam.
Ziņo: I.Tijone
6.Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmā.
Ziņo: I.Tijone
7.Par projekta “Mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstīšanu Bauskas novadā” īstenošanu.
Ziņo: L.Rotberga
8.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
9.Par papildu finansējumu brīvpusdienām.
Ziņo: Z.Kārkliņa
10.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
11.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
12.Par vienošanās līguma apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
13.Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības noteikšanu 2019.gadā.
Ziņo: E.Māla
14.Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
15.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
16.Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā X, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: D.Stubure
17.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo: D.Stubure
18.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo: D.Stubure
19.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumiem Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra telpās.
Ziņo: D.Stubure
20.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu Kalna iela X, Bauskā  ”SIA “NI”.
Ziņo: Ņ.Tomase
21.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
22.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu S.P.
Ziņo: Z.Konovs
23.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu V.K.
Ziņo: Z.Konovs
24.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “KVELE SOLAR”.
Ziņo: Z.Konovs
25.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Gailīšu, Īslīces un Codes pagastā.
Ziņo: Z.Konovs
26.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Kalinka
27.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Zaļā iela 13, Bauskā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei.
Ziņo: A.Eglinska
28.Par dzīvojamās mājas Plūdoņa iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
29.Par dzīvojamās mājas Plūdoņa iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
30.Par dzīvojamās mājas Biržu iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska

 

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas