Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.11.22 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 22.novembrī plkst.14


1.Par prioritāšu noteikšanu 2019.gada budžeta sastādīšanā.
Ziņo: J.Kalinka
2.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
3.Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Gailīšu pagasta Mūsas un Pamūšas ciemos” finansējumu.
Ziņo: A.Gurkovskis
4.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā.
Ziņo: M.Kuļikauska
5.Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
6.Par noteikumu “Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: E.Māla
7.Par nolikuma “Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
Ziņo: E.Māla
8.Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā.
Ziņo: I.Krūmiņa
9.Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: G.Purene
10.Par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: I.Svētiņš
11.Par komisijas izveidošanu SIA “VIDES SERVISS” finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudei.
Ziņo: I.Ruhocka
12.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “Jumpravas X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
13.Par nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Šķiliņa
14.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0565 Codes pagastā nomāšanu.
Ziņo: D.Šķiliņa
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
16.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
17.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
18.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
19.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
20.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
21.Par nekustamā īpašuma “X” daļas Codes pagastā iznomāšanu SIA “WURTH reklāmas stenda iznomāšanai.
Ziņo: A.Fridrihsone
22.Par nekustamā īpašuma “X” daļas Codes pagastā iznomāšanu SIA “Kronis” reklāmas stenda iznomāšanai.
Ziņo: A.Fridrihsone
23.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “NOVIX A”.
Ziņo: I.Šķirmante
24.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu V.G.
Ziņo: I.Šķirmante
25.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M.Š.
Ziņo: I.Šķirmante
26.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu D.L.
Ziņo: I.Šķirmante
27.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Ceraukstes, Dāviņu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: I.Šķirmante
28.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļās izveidošanu.
Ziņo: I.Ruhocka
29.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Kancelejas struktūrā.
Ziņo: L.Kausiniece
30.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Informācijas tehnoloģiju nodaļas struktūrā.
Ziņo: M.Pafrats
31.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Bauskas novada pašvaldības policijas struktūrā.
Ziņo: B.Ostrovskis
32.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes struktūrā.
Ziņo: D.Putna
33.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas struktūrā.
Ziņo: I.Šomina
34.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Juridiskajās nodaļas struktūrā.
Ziņo: E.Grigorjeva
35.Par veselības apdrošināšanu darbiniekiem.
Ziņo: J.Kalinka


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas